Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu

YSÖP hakkında: İlköğretime erişim düzeyini % 100’e ulaştırma çabaları kapsamında hazırlıkları başlatılan ve UNICEF’in teknik, Avrupa Birliği’nin mali destekleriyle 2008-2009 yılında uygulamaya konan YSÖP ile beş yıl boyunca, 10-14 yaşları arasında olan ve okula hiç başlamamış, devamsız duruma düşmüş ya da yaşıtlarından en az üç sınıf geride kalmış çocukları yaşıtlarına yetiştirmek amaçlandı.

YSÖP Ara Dönem Değerlendirme çalışmaları hakkında: YSÖP uygulamasının 2. yılının sonuna yaklaşılırken, Mart 2010’da uygulamanın nasıl ilerlediğini yerinde gözlemlemek amacıyla Ara Dönem Değerlendirme çalışmaları planlandı ve bu çalışmalar için ERG tercih edildi.

ERG, YSÖP Ara Dönem Değerlendirme çalışmaları için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin içinde bulunduğu bir ekip oluşturdu ve veri toplama çalışmaları başlatıldı. Veri toplama çalışmaları kapsamında e-YSÖP’te bulunan kayıt verileri ile MEB ve UNICEF tarafından sağlanan belgeler incelendi ve bu kuruluşlarda YSÖP’ün hazırlık çalışmalarını sürdüren kişilerle görüşüldü. Ayrıca 10 ilde il/ilçe yöneticileri, müdürler, öğretmenler, veliler ve çocuklarla mülakatlar gerçekleştirildi ve 500 çocuk ve 300 öğretmenle anket yapıldı.

Toplanan tüm veriler, Dr. Bengü Börkan, Dr. Ayşe Caner, Yard. Doç. Dr. Hande Sart, Yard. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı (Boğaziçi Üniversitesi) ve Aytuğ Şaşmaz’dan (ERG) oluşan araştırma ekibi tarafından analiz edildi. Bu analiz sonucunda, oluşturulacak üç ayrı belgeden biri olan Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu’nda, YSÖP uygulama döngüsü içinde sahadaki uygulayıcıların, velilerin ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, YSÖP’ün fark yaratıp yaratmadığına ve geleceğine ilişkin uygulayıcıların görüşleri ve YSÖP’e ilişkin fayda-maliyet analizi yer alıyor.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Sosyoekonomik Durumun Eğitim Hakkıyla İlgisi Ne?

Öğrencilerin 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sadece “kazananların” ve “kaybedenlerin” konuşulduğu bu ve bunun gibi diğer sınavlar eğitim hakkıyla ilgili neler söylüyor? Eğitime erişmek nitelikli eğitim hakkına da erişebilmeyi sağlıyor mu? ERG Politika Analisti Özgenur Korlu, hanelerin sosyoekonomik

Uzun Hikâye | “Bizi Okulda Tutabilecek Bir Sistem Yok”

Açık öğretim liselerine giden öğrenci sayısı 2021-22 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 566 bin 255’i buldu. Bu sayının 262 bin 365’i 14-17 yaş grubundaki öğrenciler. Açık öğretim liselerine giden 18 yaş altı öğrencilerin yüzde 50,2’sini kız çocuklar oluşturuyor. Uzun Hikâye’nin bu bölümünde açık öğretim liselerindeki kız