Kurumsal Destekçiler

kurumsal-destek-01
kurumsal-destek-02
kurumsal-destek-03
kurumsal-destek-04
kurumsal-destek-06
Istanbul Bilgi Uni Logo
kurumsal-destek-09
kurumsal-destek-10
kurumsal-destek-11
kurumsal-destek-12
kurumsal-destek-13
kurumsal-destek-14
kurumsal-destek-16
kurumsal-destek-15

Proje Destekçilerimiz

IBM_Logo

IBM Türkiye

turkiye-cumhuriyeti-milli-egitim-bakanligi-logo-38C9F9666B-seeklogo.com_

Millî Eğitim Bakanlığı

nike logo

Nike Türkiye

sivil-toplum

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı

sabancı-edu-logo

Yönetici Geliştirme Birimi

Dahil Olduğumuz Ağlar

denge-denetleme

Denge ve Denetleme Ağı

cocuk-siddet

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Uluslararası İşbirliklerimiz

cies

Comparative International Education Society

ernst-reuter

Ernst Reuter Girişimi

universitat-antwerpen

European Association for Education Law and Policy

nepc

Network of Education Policy Centers

nef

Network of European Foundations

nef

Initiative for Learning Democracy in Europe

rti

Research Triangle Institute (RTI)

tpf

Turkish Philanthropy Funds (TPF)

Destekçilerin Gözünden ERG

“Eğitim Reformu Girişimi (ERG), yürüttüğü çalışmalarla, kısa sürede, bürokrasi, özel sektör, üniversiteler, okullar ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün gelişmesine öncülük ettiği gibi bütüncül, uzun dönemli, verilere dayalı, akılcı ve yenilikçi politikaların oluşturulmasına çok önemli katkılarda bulundu. Gerek Sabancı Topluluğu gerekse Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı olarak böyle bir girişimi destekleme ve ev sahipliği yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde ERG’in tüm paydaşların desteği ile kamu yararını ön planda tutarak bu alanda devlet-toplum işbirliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

“Memleketin eğitim sorununu ikiye ayırmak gerekir. İlki, bina, laboratuar ve benzeri altyapı projelerine yapılan yatırımlar. Ben bunlara “hardware” diyorum. İkincisi ise eğitim sistemi, müfredat ve öğretmen kalitesi ki, bunlara da “software” diyorum. Eğer “software” kalitesiz olursa, “hardware”e yapılan yatırımlar büyük bir fayda sağlamaz. Dolayısıyla “politika yapımı” diye adlandırdığımız “software”e, ki işin anahtarı budur, sahip çıkıp elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ancak fevkalade önemli olan bu konuya kaynak ayırmalıyız. Maalesef memleketimizdeki düşünce kuruluşları hem kâfi derecede aktif değiller, hem de istenilen ağırlığı koyup, gereken yönlendirmeyi yapamıyorlar. Oysa gelişmiş ülkelerde sayıları 4000’i bulan bu kuruluşlar, bulundukları ülkelerin politika ve stratejilerine büyük ölçüde yön veriyorlar.”

Rahmi M. Koç, Koç Holding Şeref Başkanı

“Koç Topluluğu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimi için öncelikli konu olarak gördüğü eğitim alanında sorumluluk üstlenmeyi kendisine misyon edinmiştir. Şirketlerimizin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı, kuruluşundan bu yana gençlere eğitim bursları sağlamakta ve mükemmellik merkezi olması hedeflenen eğitim kurumlarıyla da topluma örnek modeller sunmaktadır. Bu nedenle, benzer bir misyonla, eğitime, politika ve karar verme süreçlerinde katkıda bulunma fikrinden hareketle oluşturulan Eğitim Reformu Girişimi’ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.”

Mustafa V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Merhum)

“Türkiye’nin en önemli kurum, üniversite ve vakıflarının kaliteli eğitim amacıyla  bir araya gelerek ERG’yi desteklemeleri ülkemiz için önemli bir fırsattır. Yüksek öğretimde öncü ve yenilikçi yaklaşımıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitimin her kademesinde reform ve iyileştirme girişimlerini destekleyerek eğitim dünyasına hizmet etme görevini kabul etmektedir.”

Prof. Dr. Halil Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü

“MV Holding olarak, Eğitim Reformu Girişimi’nin fikir üretme süreçlerinin toplumsal bilinç yaratılması  ve eğitim politikalarının oluşturulmasına katkısı açısından önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Erken Çocukluk Eğitimi, Eğitime Erişim ve Devam, Eğitim Eşitliği, Meslek Eğitimi, Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi gibi konuların başarıya ulaştırılmasını Türkiye’yi geleceğe taşıyacak unsurlar olarak görüyoruz. ERG’yi destekliyor, önerilerinin ve politikalarının hayata geçirilerek ülkemizde topluma yararlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.’’

Banu Vargı Tümay, MV Holding Yönetim Kurulu Üyesi