Yeni Bir Fikir Üretim Merkezi: Eğitim Reformu Girişimi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.

ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür, Öğretmen Ağı‘nın yürütücülüğünü üstlenir.

Eğitim Gözlemevi, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışır. Eğitim politikalarının iyileştirilmesi için yapıcı görüş sunar, öneriler geliştirir. Her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek “Eğitim İzleme Raporları”nı yayımlar. Eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek, kamuoyunu bilgilendirmek için araştırma ve politika belgeleri hazırlar.

Eğitim Laboratuvarı, çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları eğitim zemininde bir araya getirerek farklı görüşlerden ortak akıl yaratır. Eğitimde fark yaratacak yaratıcı ve yenilikçi çözümleri üretmek için hayal gücünün önemine inanır. Eğitim Laboratuvarı öğretmenlerin, eğitim alanında çalışan uzmanların, kurum ve kuruluşların bir araya geldiği, iyi örnek ve materyallerini paylaştığı ve birbirlerinden öğrendiği etkinlikler, festivaller ve “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nı düzenler. Bunun yanı sıra, eğitimin farklı paydaşlarını bir araya getirerek inşa eder.

erg modeli

ERG'nin Değerleri

%100 Eğitim Odağı

Çalışmalarımızı sadece üniversite öncesi eğitim odağında gerçekleştiririz.

Veri Temelli Analiz

Eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışırız.

Tarafsızlık

Çalışmalarımızı herhangi bir ideoloji, kurum ve kuruluştan bağımsız olarak, nesnel ve tarafsızca yürütürüz. Kar amacı gütmeyiz.

Disiplinlerarası Çalışma

Çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları eğitim zemininde bir araya getirir, farklı görüşlerden ortak akıl yaratırız.

Yapıcı Görüş

Eğitim politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için yapıcı görüş sunar, öneriler geliştiririz.

Hayal Gücü

Eğitimde fark yaratacak yaratıcı ve yenilikçi çözümleri üretmek için hayal gücünün önemine inanırız. Hayal kurmaktan vazgeçmeyiz.

Tarihçemiz

 • 2003

  ERG, Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’nun girişimleriyle, eşitlikçi ve çağdaş bir eğitim için akılcı ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

  Devamını Oku
 • 2004

  Yer ve koşullar ne olursa olsun eğitimde iyi örneklerin var olduğu ve paylaşılması gerektiği düşüncesiyle İlk Eğitimde İyi Örnekler Konferansı gerçekleştirildi.

  Devamını Oku
 • 2008

  Her yıl eğitim sistemimizdeki gelişmeleri yakından izlemek, öncelikli sorun alanlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yayımlanan Eğitim İzleme Raporları’nın ilki yayımlandı.

  Devamını Oku
 • 2011

  TBMM'deki tüm milletvekillerine "Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları" başlıklı bir dosya gönderildi. Dosyada, her ilin milletvekiline kendi ilindeki eğitimin durumunu gösteren grafik ve tablolar da bulunuyordu.

  Devamını Oku
 • 2012

  4+4

  “4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı kanunun yasalaşma sürecindeki tartışmaların akılcı bir çerçevede yürütülmesi ve eğitimin tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi; uygulamada yaşanan gelişmeleri ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla bilgi notları hazırlandı.

  Devamını Oku
 • 2012

  Türkiye'de eğitim politikalarının tartışıldığı platformları çeşitlendirmek amacıyla farklı temalarda farklı uzmanları konuk eden Eğitim Politikası Seminerleri düzenlemeye başlandı.

  Devamını Oku
 • 2015

  ERG, 2015 Global Go To Think Tank Endeksi'nde tüm dünyadaki düşünce kuruluşları arasında "En İyi Eğitim Politikası" kategorisinde ilk 50’de yer aldı.

  Devamını Oku
 • 2016

  ERG, araştırmalarının yanı sıra tespit ettiği sorun alanlarına yönelik çözüm geliştirme amacıyla organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Eğitim Gözlemevi ve tasarım stüdyosu ATÖLYE işbirliğiyle Eğitim Laboratuvarı birimleri kuruldu.

  Devamını Oku
 • 2018

  Her geçen gün büyüyen ailemizle eğitimde on beşinci yılımızdayız.

  Learn More

Sayılarla ERG

37692 Ulaştığımız kişiler
135 Yayınlarımız
16 Projelerimiz
1234 Basın Yansımalarımız

ERG Galeri