İyi Örnekler Her Yerde

Dünyanın hızla değişmesi, eğitimin sürekli geliştirilmesini de kaçınılmaz kılıyor. Bu süreç, ancak çok yönlü olduğu ve eğitimin tüm paydaşlarını kapsayabildiği oranda başarılı olur. İnanıyoruz ki eğitimde iyi örnekler yer ve koşullar ne olursa olsun var. Önemli olan bu uygulamaların fark edilmesi ve paylaşılması.

ERG’nin 2004 yılından bu yana her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK), sadece eleştirmenin bir adım ötesine geçerek iyi örnekler üzerinden, çözüm üretmeyi ve eğitim sistemimizi geliştirmeyi hedefliyor. Bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, açış oturumunun yanı sıra özel oturumlar, farklı alanlardaki uzmanlar tarafından yürütülen atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeleri de barındırıyor.

İÖK, gönüllülük çerçevesinde özellikle öğretmene ve öğretmenler arasındaki diyaloğa yaklaşımı ile farklı bir anlayış yansıtarak alternatif bir hizmet içi eğitim modeli oluşturuyor.

9401 Başvuru Sayısı
157 Atölye
1541 Sunum
14232 İzleyici

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2018:

7 Nisan 2018, Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi

İyi Örnekler için başvuru alanları:

  • Eğitimde Düşünme Becerisi Nasıl Kazanılır?
  • Eğitimde Dijital Okuryazarlık Nasıl Kazanılır?
  • Eğitimde Farklılıklarla Birlikte Yaşamak Nasıl Sağlanır?
  • Eğitim Ortamlarında Etkili ve Sağlıklı İletişim Nasıl Sağlanır?
  • Eğitimde Ekolojik Okuryazarlık Nasıl Güçlenir?
  • Eğitimde Sosyal Duygusal Beceriler Nasıl Desteklenir?

Gelişmeler ve detaylar için konferansın websitesini ve Facebook sayfasını takip edebilirsiniz.

http://egitimdeiyiornekler.org/

https://www.facebook.com/egitimdeiyiornekler