Eğitim Reformu Girişimi’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa İstinaden Aydınlatma Bildirimidir

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.
2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.
ERG, çalışmalarını Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür, Öğretmen Ağı’nın yürütücülüğünü üstlenir. Kurum çatısı altında yürütülen faaliyetler arasında, ERG’ye bağlı web siteleri, Bir Arada, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), İÖK Yerel Çalıştayları, rapor lansman toplantıları, Öğretmen Ağı etkinlikleri, çeşitli fiziksel ve dijital toplantılar ve etkinliklerde paylaşılan veriler aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır. 

Kişisel verileri toplama ve işleme amacımız nedir?

Eğitim Reformu Girişimi: temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri  paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel  verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara  uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası  gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır. Bu kapsamda;

  • Türkiye’de eğitim alanındaki gelişmeleri çeşitli e-bültenlerimiz aracılığıyla paylaşıyoruz.
  • Faaliyetlerimize dair davet ve bilgilendirme amaçlı mesaj ve mailler gönderiyoruz.
  • Davetli ve katılımcılarılara bilgi vermek ve bilgi almak için telefonla ulaşıyoruz.
  • Etkinliklerin kapsamı doğrultusunda haberleşme araçlarıyla iletişime geçiyoruz. 
  • Çalışmalarımızın paydaşları, katılımcıları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında faaliyet amaçları paralelinde kişisel veriler toplanır ve işlenir.
  • ERG’nin toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlediği her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.

Kişisel Verileriniz Aktarılıyor mu?

ERG, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği  şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

  • ERG, birlikte çalıştığı kurumlar, sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile KVKK gözetilerek yapılan işbirliği çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında bilgi sahibi kişilerin hakları gözetilerek hukuksal emniyet sağlamak maksadıyla sözleşmelerde ilgili maddeye yer verilir.
  • ERG, hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı işbirlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeili çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşabilir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, ERG’nin bünyesinde bulunduğu Sabancı Üniversitesi’nin temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde geliştirdiği hedeflerine uygun olarak ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru  bir şekilde yerine getirebilmesi maksadıyla toplanmakta ve işleme tabi tutmaktadır. 

Veri sahibi olarak haklarınız neler?

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu  kapsamda Sabancı Üniversitesi bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma,  işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine  neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve talepleriniz için

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı  olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese  posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr​ adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 iş günü  içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda KVK kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.

İletişim ve Başvuru Adresi 
Sabancı Üniversitesi Üniversite Caddesi, Orta Mahalle, Orhanlı.
Tuzla/İSTANBUL

KVKK hakkında daha fazla bilgi
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

** ERG’nin tüzel kişiliği Sabancı Üniversitesi’ne bağlı olduğu için aşağıdaki açıklamayı bilgilerinize sunarız.

Sabancı Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet  gösteren Sabancı Üniversitesi (SÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve  aktarım durumu yukarıda açıklanmıştır.