Eğitim Laboratuvarı eğitimde dönüşüm yaratmak isteyen, eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunmak isteyen aktörleri bir araya getirerek birlikte inovasyon yapacakları ortaklıklar/açık inovasyon platformları geliştirir.

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerle bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Öğretmen Ağı’nın temelleri, Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle ve ERG işbirliğinde yürütülen Öğretmen Araştırması’nın sonuçlarına dayanıyor. Öğretmen Araştırması’yla öğretmenlerin en sık karşılaştığı problemler saptandı ve bu problemlerin motivasyon kaybı, çaresizlik, değersizlik ve yalnızlık duyguları ile ilişkili olduğu görüldü. Bu problemlerin çözülmesinin ise öğretmenin, kendi kişisel ve mesleki gelişim yolculuğunda aktif ve yaratıcı bir katılımcı olmasıyla çözülebileceği düşünüldü.

Böylece Türkiye’de öğretmenlerin kendini güçlendirmesine destek sağlayacak bir değişim teorisi geliştirildi. Bu teoriye göre öğretmenin güçlenmesi için kendi ihtiyacını ortaya koyması ve bu ihtiyaçların giderilmesinde, başta meslektaşları olmak üzere, eğitim ile ilgili olan tüm paydaşlara temas edebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenler ile eğitime dokunan farklı paydaşlardan oluşan sürdürülebilir bir öğrenenler topluluğu oluşturma amacı doğdu. Bu bağlamda Öğretmen Ağı, eğitime dokunan paydaşları; vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, farklı disiplinlerden kişi ve kurumları içine alarak, öğretmenlerin mesleki yolculuklarında ve çözüm üretme süreçlerinde onları bir araya getirecek bir model geliştirdi.

Öğretmen Ağı Modeli

Öğretmen Ağı, öğretmeni güçlendirme ve paydaşlarıyla bir araya getirme amacını gerçekleştirebilmek için çeşitli araçlara başvurmaktadır:

Karşılaşmalar

Farklı alanlardan uzmanlar ile öğretmenlerin arasında etkileşimin ve bilgi birikiminin sağlandığı etikinliklerdir.

Deneyim Paylaşımı

Öğretmenlerin eğitim pratiklerindeki sorunlarla baş ederken geliştirdikleri stratejileri ve uygulamaları paylaştıkları etkinliklerdir.

Vaka Çalışmaları

Okulda yaşanan ortak bir sorunun öğretmenlerle birlikte irdelendiği ve çözüme yönelik eylem planının çıkarıldığı çalışmalardır.

1 Öğretmen 1 Disiplin

Farklı disiplinlerden gelen uzmanlar ile öğretmenlerin beraber çalışarak ürettiği içeriği uyguladıkları etkinliklerdir.

Öğretmenden Öğretmene

Öğretmenlerin uzmanlaştıkları bir alanda geliştirdikleri içeriği meslektaşlarıyla paylaştıkları etkinliklerdir.

Düşünme Becerileri

Öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programıdır.

Yaratıcı Problem Çözme

Tasarım Odaklı Düşünme Yöntemini kullanarak öğretmenin karşılaştığı zorlu problemlere; sınıfa/okula taşıyabildikleri çözümler bulmaya odaklanan hibrit atölye çalışmalarıdır.

Bu araçların yanı sıra, Değişim Elçisi uygulaması ile öğretmenlerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları, Öğretmen Ağı kültürünü ve değerlerini yaygınlaştırılması, Öğretmen Ağı’nda sunulan araç ve yöntemlerin kullanılmasıyla sınıfında değişim ve dönüşüm yaratan öğretmenlerin arttırılması hedeflenmektedir.

ERG, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı’ndan aldığı destekle 2016 yılında hayata geçti. 2017’den bu güne 10 şehirde ve 33 mekanda 84 buluşma ile 3207 katılımcıyı bir araya getirmiştir.

Gelecekteki etkinliklerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalın!

Öğretmenlerimiz diyor ki;