Türkiye’de özel gereksinimli çocukların kaliteli eğitime erişimlerini ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını, etkili kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla artırmaya katkıda bulunmak üzere Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri raporu yayımlandı.

Rapor, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle Nisan 2010-Kasım 2011 döneminde yürütülen “Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi”nin sonuç raporu niteliğini taşıyor.

Raporda Türkiye’de kaynaştırma yoluyla eğitimden yararlanan çocukların ve bu süreçte rol alan aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin uygulamada karşılaştığı çeşitli güçlüklerin giderilmesine dönük politika ve uygulama önerileri sunuluyor. Rapor, kapsamlı bir alanyazın taramasının yanı sıra, proje kapsamında yayımlanmış olan Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Durumu, Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler ve Tohum Otizm Vakfı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üç okulda uygulanan destek modelinin pilot uygulama deneyimlerinden yararlanılarak hazırlandı.

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Durumu

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Destek Kılavuzu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (20): Mülteci Çocukların Eğitimi

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°‘ın bu bölümünde Kayıhan Kesbiç ve konukları, mülteci çocukların eğitimini ele aldı. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Uyan Semerci, Suriyeli çocukların eğitime erişimine dair son 10 yılda atılan adımlardan ve kapsayıcı bir eğitim politikasının mülteci çocukların okullulaşması ve eğitime devamı için gerekliliğinden bahsetti. Bağımsız

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.