Eğitim İzleme Raporu 2019 | Öğretmenler
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Öğretmenler

Eğitim alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Öğretmenler” başlıklı dosyası öğretmen politikalarındaki mevcut durumu değerlendiriyor. Değerlendirmeler yapılırken; öğretmenleri ilgilendiren pek çok gelişmenin yer aldığı  güncel belgelerden olan Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 (ÖSB) ile 2023 Eğitim Vizyonu belgeleri temel alınıyor. Eğitim İzleme Raporu 2019’un Öğretmenler dosyasında, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan öğretmen politikalarına yönelik hedefler, öğretmen yetiştirme ve geliştirme alanında yürütülen çalışmalar, öğretmen ihtiyacına ve atamalara ilişkin mevcut durum, taslak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmeler ve OECD tarafından 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) çalışmasının temel bulguları ele alınıyor.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası olan “Öğretmenler”, 27 Kasım 2019’da düzenlenen panelle kamuoyuna duyuruldu. ERG Eğitim Gözlemevi Politika Analisti Yeliz Düşkün ve Araştırmacısı Bahar Uzunkök’ün rapor sunumuyla başlayan panelde, Özlem Mecit (Okul Yöneticisi, İstanbul ENKA Okulları) ve Ebru Kılıç Arguç (Öğretmen, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu) konuşmacı olarak yer aldı. Özlem Mecit, öğretmenin güçlenmesi; Ebru Kılıç ise kapsayıcı öğretim pratikleri bağlamında deneyimlerini paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. 

“Öğretmenler” dosyasına ulaşmak için aşağıdaki indir butonuna tıklayınız.

Yıl içinde farklı zamanlarda 5 ayrı dosya olarak paylaştığımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un yayımlanan ilk üç dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını derlediğimiz ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Öğrenciler ve Eğitime Erişim
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Öğrenciler ve Eğitime Erişim

Eğitim alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” başlıklı dosyası tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durumu ele alıyor. Dosyada, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde çocukların eğitime erişimi, öğrencilerin program türlerine göre dağılımı, devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimden erken ayrılma gibi konuların yanı sıra özel gereksinimli, geçici koruma altındaki ve çalışan çocukların eğitime erişimiyle ilgili gelişmeler ele alınıyor. Raporda eğitime erişime dair temel göstergelere de yer veriliyor.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un üçüncü dosyası olan “Öğrenciler ve Eğitime Erişim”i 7 Kasım 2019’da düzenlediğimiz bir panelle kamuoyuyla paylaştık. ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ve ERG Araştırmacısı Gözde Ertekin’in rapor sunumuyla başlayan panelde, Sayın Seda Akço Bilen (Hümanist Büro) ve Sayın Melisa Soran (SEÇBİR) konuşmacı olarak yer aldı. Seda Akço Bilen eğitime erişimi çocuk hakları çerçevesinden ele alırken Sayın Melisa Soran rapor bulgularını kapsayıcı eğitim bağlamında değerlendirdi.

Öğrenciler ve Eğitime Erişim dosyasına ulaşmak için aşağıdaki indir butonuna tıklayınız.

Tüm yıla yayılan 5 ayrı dosya halinde yayımladığımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası olan Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan Eğitimin İçeriği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını derlediğimiz ERG Sözlük’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin İçeriği
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin İçeriği

Eğitimi alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Eğitimin İçeriği” başlıklı dosyası nitelikli eğitimin odağındaki üç hedefi ele alıyor. Dosyada bu alanlar, bireyin isteklerinin ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi, temel becerilerin kazanılması ve demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme yetkinliğine sahip, insan haklarına ve çokkültürlülüğe saygılı aktif yurttaşlar yetişmesi hedefine katkıda bulunabilme olarak belirtiliyor. “Eğitimin İçeriği”nde, ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), toplumsal cinsiyet eşitliği ve Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi konuları nitelikli eğitimin üç odağı çerçevesinde değerlendiriliyor.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan “Eğitimin İçeriği”ni 1 Ekim 2019’da düzenlediğimiz bir panelle kamuoyuyla paylaştık. ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ve ERG Araştırmacısı Merve Mert’in rapor sunumuyla başlayan panelde, Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun (Yeditepe Üniversitesi) ve Dr. Atike Zeynep Kılıç (Başka Bir Okul Mümkün Derneği) konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun eğitimin içeriği ile ilişkili gelişmeleri ortaöğretim tasarımı ve ölçme değerlendirme alanına odaklanarak değerlendirirken, Dr. Atike Zeynep Kılıç toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki gelişmeleri bugüne kadar uygulanan projeler çerçevesinde ele aldı.

Eğitimin İçeriği dosyasına ulaşmak için aşağıdaki indir butonuna tıklayınız.

Tüm yıla yayılan 5 ayrı dosya halinde yayımladığımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası olan Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını derlediğimiz ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı

12 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip analizlerimizle buluşturduğumuz Eğitim İzleme Raporları, yeni bir süreçten geçiyor. Bir defaya mahsus olarak değil, tüm yıla yayılarak 5 dosya halinde paylaşacağımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” yayımlandı.

“Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” dosyası, bu iki alanda yaşanan önemli gelişmeleri belirli göstergeler çerçevesinde izleyip değerlendirirken katılımcılık ilkesine odaklanıyor. Paydaşların eğitim-öğretim alanında yaşanan gelişmelere etkin bir şekilde katılım gösterebilmeleri için çeşitli becerilere sahip olmalarını sağlamak adına dört okuryazarlık becerisinin önemini vurguluyor.

Raporun eğitimin yönetişimi bölümünde Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu, MEB’in basın açıklamaları, MEB 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu incelenirken, bu belgelerin sırasıyla bilgi, medya ve veri okuryazarlığı ile ilişkilerine bakılıyor.  

Eğitimin finansmanı bölümünde ise eğitime ayrılan kaynakların miktarı, nereye ve nasıl dağıtıldığına dair bilgiler yer alıyor. Eğitimin finansmanı kapsamında ise MEB bütçesinin gelişimi ve MEB 2019 bütçesi değerlendiriliyor. MEB 2019 bütçesi, bütçenin bütçe okuryazarlığı araçları ile okunabilmesi amacıyla yurttaşların yararlanabileceği bir çerçeve sunuluyor.

Eğitimin Yönetişim ve Finansmanı ardından açıklanacak dosyaları, planlanan ya da devam eden politikaların ve uygulamalarının hedeflere uygunluğu, ulaşma ve ilerleme derecesi, kamu kaynaklarının hedefler doğrultusunda kullanımına ilişkin bilgi sağlamak doğrultusunda hazırlayacak ve 2019 boyunca yayımlayacağız. 

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını ERG Sözlük‘te derledik. Raporu destekleyen ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim İzleme Raporu 2017-18
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2017-18

11 yıldır eğitimi izliyor Eğitim İzleme Raporları’nda değerlendiriyoruz.

Eğitim İzleme Raporları’nda eğitimin durumu pek çok boyutta ele alınıyor ve “tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durum nedir?” sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yılın gelişmelerini ele alan Eğitim İzleme Raporu 2017-18, bu soruyu yanıtlarken, yalnızca son yılın değil, geçtiğimiz yirmi yılın çıktısını değerlendirmek amacıyla, mevcut eğitim sisteminde eğitim almış ya da almakta olan gençlerin durumu üzerinde de duruluyor. Eğitimin çıktıları, akademik başarıdan daha geniş biçimde, gençlerin beceri durumunu, eğitime ve istihdama katılımı, toplumsal değerleri ve yargıları da kapsayacak biçimde ele alınıyor. Raporda, aynı zamanda eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği ve eğitim ortamlarına dair veriler paylaşılıyor. Read More

Eğitim İzleme Raporu 2016-17
In İzleme

Eğitim İzleme Raporu 2016-17

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 10 yıldır eğitimi izliyor ve eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor.

ERG, Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de“güncellenen” öğretim programlarını, Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 bağlamında öğretmen politikalarını; özel okullardaki artışı ve teşvikleri; eğitim harcamalarını; eğitim ortamlarını, Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin gelişmeleri ve eğitimin çıktılarını değerlendiriyor. Ayrıca, kapsayıcı eğitim politikalarına duyulan gereksinimi ve “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımının politika ve uygulamalara rehberlik etmesinin önemini vurguluyor. Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi ve Roman Hakları Forumu Kurucusu Hacer Foggo’nun önsözü ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Giray Berberoğlu’nun sonsözü ile yayımlanan rapor, güncel bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ulusal ve uluslararası veriler analiz edilerek hazırlandı; ayrıca akademisyenlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin, kamuda ve sivil toplumda çalışan uzmanların görüşleri alınarak son haline getirildi.