Eğitim İzleme Göstergeleri

Eğitime Dair Kapsamlı ve Anlaşılır Veri Portalı

Eğitimin Finansmanı

Eğitim harcamaları nasıl seyrediyor?
Özel okulların payı ne durumda?
Eğitime ayrılan kamu kaynakları nasıl dağılıyor?

Özel öğretim kurumlarının tüm okullara oranı (%)

 

Eğtimin Finansmanı

 • Tüm Kademeler
 • Okulöncesi
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • İlköğretim
 • Ortaöğretim
 • Genel Ortaöğretim
 • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
 • Din Öğretimi

Tüm Kademeler (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Okulöncesi (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

İlkokul (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Ortaokul (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

İlköğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Genel Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Din Öğretimi (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

* Kategori başlıklarına tıklayarak filtreleme yapabilirsiniz.

MEB 2021 Bütçesinin Dağılımı (%)

 

Eğtimin Finansmanı

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

MEB 2021 Bütçesinin Dağılımı (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB 2020 Bütçesinin Dağılımı (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB 2019 Bütçesinin Dağılımı (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB 2018 Bütçesinin Dağılımı (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB 2017 Bütçesinin Dağılımı (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB Bütçesinin Dağılımı (%)

 

Eğtimin Finansmanı

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Yıllar içindeki Değişimi

 

Eğtimin Finansmanı

 • Filtresiz
 • MEB bütçesinin GSYH'ye oranı
 • MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Yıllar içindeki Değişimi

Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019/'20 kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB bütçesinin GSYH'ye oranı

Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019/'20 kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı

Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019/'20 kullanılarak ERG tarafından hesaplandı.

Kamu tarafından Gerçekleştirilen Eğitim Harcamaları

 

Eğtimin Finansmanı

Kamu kesimi toplam eğitim harcamalarının GSYH'ye oranı (%)

2008-2019 yıllarında merkezi ve yerel yönetim kaynaklarıyla yapılan harcamalara ilişkin veriler Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan merkezi yönetim ve mahalli idareler bütçe istatistikleri veritabanları kullanılarak derlendi. GSYH verileri Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019/'20’den alındı. 2019 yılı öncesine ilişkin harcama ve GSYH verileri, enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan yıllık ortalama tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileriyle 2019 fiyatlarına göre hesaplandı.