Eğitim İzleme Göstergeleri

Eğitime Dair Kapsamlı ve Anlaşılır Veri Portalı

Eğitimin Finansmanı

Eğitim harcamaları nasıl seyrediyor?
Özel okulların payı ne durumda?
Eğitime ayrılan kamu kaynakları nasıl dağılıyor?

Özel öğretim kurumlarının tüm okullara oranı (%)

 

Eğtimin Finansmanı

  • Tüm Kademeler
  • Okulöncesi
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • İlköğretim
  • Ortaöğretim
  • Genel Ortaöğretim
  • Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
  • Din Öğretimi

Tüm Kademeler (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Okulöncesi (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

İlkokul (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Ortaokul (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

İlköğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Genel Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.

Din Öğretimi (%)

2009-2020 yılları arasında yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitapları kullanılarak ERG tarafından hesaplandı. Açıköğretim kurumları ve bu kurumlara kayıtlı öğrenciler hesaplamaya dahil edilmedi.