Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2020-21'de Eğitim Ortamları

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2021’in ikinci dosyası olan Eğitim Ortamları’na yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2021 | 2020-21’de Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2021’in ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’na yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Eğitimin Çıktıları

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin altıncı ve son dosyası olan Eğitimin Çıktıları’na yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Öğrenciler ve Eğitime Erişim

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin beşinci dosyası olan Öğrenciler ve Eğitime Erişim’e yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Öğretmenler

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin dördüncü dosyası olan Öğretmenler’e yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Eğitim Ortamları

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin üçüncü dosyası olan Eğitim Ortamları’na yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Eğitimin İçeriği

Eğitim İzleme Raporlarında derlediğimiz verileri Eğitim İzleme Bültenlerinde özetliyor, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin ikinci dosyası olan Eğitimin İçeriği’ne yer veriyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar

Farklı dosyalar halinde yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2020’nin ilk dosyası Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nı 21 Temmuz 2020’de gerçekleşen panelle duyurduk. İzleme raporlarında derlediğimiz verileri özet olarak sunduğumuz Eğitim İzleme Bültenleri ile, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında 2019-20’de eğitime ayrılan kaynaklara dair verileri inceliyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Öğretmenler

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. Bunlardan Öğretmenler dosyası 27 Kasım 2019’da yayımlandı. Bu veri bülteninde Öğretmenler dosyasında öne çıkan verileri paylaştık.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Eğitimin İçeriği Eğitime Erişim

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. 2019’da Eğitim İzleme Raporu 5 dosya halinde yayımlanmaya başladı. Bunlardan Eğitimin İçeriği dosyası 1 Ekim 2019’da, Öğrenciler ve Eğitime Erişim 7 Kasım 2019’da yayımlandı. Bu veri bülteninde bu iki dosyada öne çıkan bazı verileri paylaştık.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Eğitimin Finansmanı

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. Bu veri bülteninde Eğitimin Finansmanı raporunda öne çıkan bazı verileri paylaştık.

Bültenlerimize Kaydolun!