Eğitim İzleme Bülteni 2020 | 2019-20’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar

Farklı dosyalar halinde yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2020’nin ilk dosyası Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nı 21 Temmuz 2020’de gerçekleşen panelle duyurduk. İzleme raporlarında derlediğimiz verileri özet olarak sunduğumuz Eğitim İzleme Bültenleri ile, kamuoyuna nitelikli veri kaynağı olmayı ve veri temelli politika üretim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitim İzleme Bültenlerinin bu sayısında 2019-20’de eğitime ayrılan kaynaklara dair verileri inceliyoruz.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Öğretmenler

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. Bunlardan Öğretmenler dosyası 27 Kasım 2019’da yayımlandı. Bu veri bülteninde Öğretmenler dosyasında öne çıkan verileri paylaştık.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Eğitimin İçeriği Eğitime Erişim

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. 2019’da Eğitim İzleme Raporu 5 dosya halinde yayımlanmaya başladı. Bunlardan Eğitimin İçeriği dosyası 1 Ekim 2019’da, Öğrenciler ve Eğitime Erişim 7 Kasım 2019’da yayımlandı. Bu veri bülteninde bu iki dosyada öne çıkan bazı verileri paylaştık.

Eğitim İzleme Bülteni 2019 | Eğitimin Finansmanı

Her yıl eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporlarında yer alan kapsamlı verileri, Eğitim İzleme Bültenleri aracılığıyla özet olarak sunuyoruz. Bu veri bülteninde Eğitimin Finansmanı raporunda öne çıkan bazı verileri paylaştık.