ERG, her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsünü tamamladı. Sunuş yazısı Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, önsözü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve sonsözü Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alınan raporda, eğitimde özellikle 2009’da yaşanan belli başlı değişim ve gelişmeler ve bunlara yol açan politikalar değerlendiriliyor.

Eğitim İzleme Raporu 2009, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından her yıl yayımlanan Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsüdür. Bu raporların amacı, eğitim sisteminde ortaya çıkan değişimleri ve gelişmeleri, bu değişimlere sebep olan politikaları değerlendirerek daha görünür kılmak ve kamuoyunun eğitim politikaları hakkındaki bilgi kaynaklarını genişletmektir. Bu rapor yoluyla sunulan bütüncül ve eleştirel değerlendirmenin daha katılımcı politika süreçlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Eğitim İzleme Raporu 2009’da, ilk raporda oluşturulan ve ikinci raporda geliştirilen kavramsal çerçeve korunmaktadır. Bu kavramsal çerçeve, eğitimin çıktılarını belirleyen dört ana bileşenin analizine dayanmaktaydı. Bu bileşenler, öğrenci, öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamları olarak belirlenmişti ve her biri ayrı birer bölümde değerlendirilmişti.

Eğitim İzleme Raporu 2009’daki önemli yeniliklerden biri, raporun sonuna eklenen “Eğitim İzleme Göstergeleri”dir. Bu bölümde, temel eğitim sisteminin performansını izlemeyi kolaylaştıran sayısal veriler, raporun kavramsal çerçevesini takip edecek şekilde sunulmaktadır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

ARKA PLAN | Eğitime Ayrılan Kaynaklar

2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığı en yüksek bütçe ayrılan ikinci bakanlık oldu. Nitelikli eğitimin eğitime ayrılan kaynaklarla da ilişkili olduğunu düşünürsek eğitimciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının eğitime ayrılan kaynakları anlaması, eğitimin niteliğini izlemek için de oldukça önemli. ARKA PLAN’ın yeni bölümünde eğitime ayrılan

Eğitim 360° (30): Nitelikli Eğitim İçin Bütçe: Eğitime Ayrılan Kaynakların Durumu ve İhtiyaçlar

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°‘ın bu bölümünde Ekin Gamze Gencer ve Özgenur Korlu nitelikli eğitim için eğitime ayrılan kaynakların önemini, durumunu ve bu alandaki ihtiyaçları değerlendirdi. Özgenur Korlu, eğitim hakkı ve nitelikli eğitim için yapılacak tüm uygulamaların finansal maliyetleri olduğunun altını çizdi ve örnek olarak okulda öğle yemeği uygulamalarını

Eğitim 360° (28): Eğitimin İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği Ne Söylüyor?

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Burcu Meltem Arık ve Dr. Şebnem Feriver, eğitimin gezegenimizde yaşanan çoklu krizlere dayanıklı hale gelebilmesi ve bu krizleri önleyebilmesi için değerlendirme ve önerilerini paylaştıkları ERİ 2021: Eğitimin İçeriği dosyasını ele aldı.  Dr. Şebnem Feriver, yaşadığımız krizlerin belirli zihinsel modeller

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.