Her Çocuğa Eşit Fırsat: AÇEV ve ERG’nin Erken Çocukluk Eğitimine ilişkin Politika Önerileri

Gelişimin en hızlı olduğu yılları kapsayan erken çocukluk döneminde sağlanan nitelikli eğitim hizmetleri çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi için eşsiz önemdedir. Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) olumlu etkileri, erken çocukluk döneminde çocuğun iyi olma hâlini desteklemenin ötesine geçerek, bireylerin gelecek eğitim ve çalışma yaşamlarında da sürmektedir. Kapsayıcı ve nitelikli EÇE aynı zamanda, eğitim hakkının ve bu hak yoluyla diğer hakların, çocukların içinde bulundukları koşullardan bağımsız olarak yaşama geçmesini kolaylaştırmaktadır. 

Türkiye’de EÇE hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve okulöncesi eğitime erişimin artırılmasına yönelik politikaların Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncelikleri arasında olması ve Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Strateji Belgesi gibi çalışmaların yürütülmesi umut veren gelişmelerdir. Ancak yaşamın en önemli evresi olarak kabul edilen erken çocukluk döneminde Türkiye halen niceliksel ve niteliksel hedeflerinin gerisindedir. 

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, adaylara ve seçimler sonrasında görev üstlenecek hükümete ve meclise yönelik önerilerimizi dikkatinize sunuyoruz: 

  • Erken çocukluk dönemini kapsayan 0-6 yaş aralığındaki tüm çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin bütünsel bir kamu politikası oluşturulması
  • Afetler sırasında ve sonrasında çeşitli risklere, ihmal ve istismara daha açık hâle gelen erken yaş grubundaki çocuklara özel hizmetler sunulması
  • Okulöncesi eğitimin 3-5 yaş aralığındaki tüm çocukları kapsayacak şekilde ücretsiz ve zorunlu eğitim kapsamına alınması
  • Nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişimin sağlanması
  • Gelişim ve bakım hizmetlerinin sınırlı olduğu 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için özel modeller geliştirilmesi
  • Toplum temelli kurumların eğitim hizmetlerinde MEB yeterliliklerini karşılamasının sağlanması
  • Aile katılımını, ebeveyn işbirliğini, “ilgili babalığı” destekleyici politikaların ve modellerin benimsenmesi
  • Erken çocukluk eğitimine ilişkin detaylı, ayrıştırılmış veri toplanması ve paylaşılması

Türkiye’nin çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerinin ve hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ulaşmayı taahhüt ettiği kalkınma hedeflerinin hayata geçmesinde EÇE hizmetleri belirleyici role sahiptir. AÇEV ve ERG tarafından önceliklendirilen politika önerilerinin karar alıcılar tarafından benimsenmesi,  bu hedeflere ulaşılması için çok önemli bir adım olacaktır. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle hazırladığımız “Erken Çocukluk Eğitimine ilişkin Politika Önerileri” belgesinin tamamını okumak için tıklayınız. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler