Türkiye'de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri

Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri

Raporu İndir Eğitimde Eşitlik projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden (BETAM) Mehmet Alper Dinçer ve Yard. Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşin tarafından gerçekleştirilen bu araştırma 2006 Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı'ndan (PISA) elde edilen verileri kullanıyor ...
Devamı
Türkiye'de Eğitime Erişimin Belirleyicileri

Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri

Raporu İndir Eğitimde Eşitlik projesi kapsamında Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Merkezi'nden (GİAM) Dr. Ozan Bakış, Doç. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Ahmet İnsel ve Dr. Sezgin Polat tarafından gerçekleştirilen bu araştırma 2003 ve 2006 Hanehalkı Bütçe Anketi'nden elde edilen verileri kullanıyor ...
Devamı
Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler

Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler

Raporu İndir Eğitimde Eşitlik Politika Analizi ve Öneriler Raporu ERG tarafından, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden araştırmacıların eğitime erişimde ve başarıda eşitsizliklerin belirleyicileri üzerine yaptıkları araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak hazırlandı. Rapor, eğitimde eşitsizlikleri ortaya koyuyor, bu eşitsizliklerin Türkiye’de sosyal hareketliliği nasıl etkilediğini değerlendiriyor. Rapor aynı zamanda eğitimde eşitliğin sağlanması için ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2009

Eğitim İzleme Raporu 2009

ERG, her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsünü tamamladı. Sunuş yazısı Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, önsözü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve sonsözü Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alınan raporda, eğitimde özellikle 2009’da yaşanan ...
Devamı
Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Raporu İndir Haziran 2008'de tamamlanan, AÇEV, ERG ve KADER ortaklığında yürütülen "Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi" kapsamında hazırlanan politika notuyla eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından güçlendirilmesi için sürdürülen tartışmalara katkıda bulunmak amaçlanıyor ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2008

Eğitim İzleme Raporu 2008

Eğitim İzleme Raporu 2008, ERG’nin her yıl hazırlamayı hedeflediği Eğitim İzleme Raporları’nın ikincisi. Rapor, 2008’de üniversite öncesi eğitim düzeyinde gerçekleşen değişikliklere ve eğitimle ilgili yeni araştırmalara odaklanıyor ...
Devamı
Türkiye'nin Kapısındaki Fırsat: 2025'e Doğru Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar

Türkiye’nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğru Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar

Raporu İndir ERG için hazırlanan rapor, Türkiye’nin demografik yapısı ve bu yapının eğitim sistemimiz için önümüzdeki yıllarda ne anlama geldiği, ne gibi sorunlar sunduğu, ne gibi fırsat pencereleri açtığı konularını irdelemektedir. Türkiye’nin “demografik armağanı” geçtiğimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmuş durumda. Bu konuda pek çok şey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye’nin Avrupa ...
Devamı
Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme - I

Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme – I

Raporu İndir Eğitim Reformu Girişimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12 Temmuz 2004 tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararları ile ilköğretim 1–5. sınıfları için hazırlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek üzere bir ...
Devamı
Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Raporu İndir Politika notunun ilk bölümünde kademeler arasındaki geçiş sistemlerine ilişkin temel bazı konular tanımlanırken, Türkiye’de ilköğretimden ortaöğretime geçiş bağlamında inceleniyor. İkinci bölümünde ise OGES’in iyileştirilmesine yönelik somut öneriler yer alıyor ...
Devamı
Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve Çözüm Önerileri

Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve Çözüm Önerileri

Raporu İndir Politika notunda, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile 60. Hükümet Programı’nın eğitimle ilgili hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve tüm çocuklarımızın eğitim hakkının sağlanması için acilen ele alınması gereken ilköğretimden diplomasız ayrılma sorununun önemini vurgulanıyor ve çözümüne yönelik öneriler sunuluyor ...
Devamı