Demokrasi, göç, küreselleşme gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılmasında okullar nasıl bir rol oynayabilir? Vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları, okulların bu rolüne nasıl destek verebilir? Eğitim Reformu Girişimi, bu sorulara cevap vermek ve Avrupa’da bu alandaki bazı uygulama ve fikirleri paylaşmak amacıyla Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenme Girişimi (Initiative for Learning Democracy in Europe – ILDE)  tarafından derlenen Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek kitabını Türkçeye çevirdi. Avrupa Vakıflar Ağı’nın (Network of European Foundations – NEF) başlattığı projelerden biri olan ILDE, Eğitim Yoluyla Avrupa Yurttaşlık Yılı (European Year of Citizenship through Education) ile 2005’te Avrupa Konseyi himayesinde başlatıldı. Bu projeye yakın işbirliği içinde çalışarak şekil veren on vakıf, hem yurttaşlık eğitimine ilişkin güçlük ve önceliklere hem de bu alandaki ortak deneyimlerden faydalanmanın en etkili yollarına ilişkin düşünceleri bir araya getirdi. ERG’nin Yürütme Kurulu üyesi olarak katkı yaptığı ILDE, 2009 yılında Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek kitaplarını yayımladı. Susanne Frank ve Ted Huddleston tarafından kaleme alınan Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek kitabı okulların daha demokratik alanlar haline gelmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Kitap, vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik eğitimde yeni düşünce ve uygulamalara katalizörlük edebilmesinin yollarını inceliyor, bunun için en etkili strateji ve yaklaşımları belirleyerek okullarda ve okullar aracılığı ile yapılabileceklere ilişkin yeni öneriler geliştiriyor. Okulların ve sivil toplum kuruluşlarının demokratik eğitim olanakları yaratmak için birlikte yaptığı farklı çalışmaları gösteren bu kitap okul demokrasisi alanındaki projeleri desteklemek isteyen, okul-aile birlikleri gibi küçük yerel gruplar ve yerel gönüllü kuruluşlardan, ulusal ve uluslararası vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan geniş bir yelpaze için yazıldı. Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve Akbank’ın mali desteğiyle Ocak 2009 – Haziran 2010 tarihleri arasında yürüttüğü “Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi” Toplum Yararına Okullar’da uygulanabilir demokratik beceri ve tutumların geliştirilmesi konusundaki örnek uygulama örnekleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, kitap demokrasi öğrenimi ve demokratik yurttaşlık kültürünü geliştirme konusunda 11 ülkeden (Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya,  Fransa, İngiltere, İsveç,  İtalya, Polonya ve Türkiye) 23 örnek uygulama incelemesi sunuyor. ERG’nin girişimi ile Türkçeye çevrilen bu kitabı demokratik eğitimle ilgilenen herkesin dikkatine sunarız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (28): Eğitimin İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği Ne Söylüyor?

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Burcu Meltem Arık ve Dr. Şebnem Feriver, eğitimin gezegenimizde yaşanan çoklu krizlere dayanıklı hale gelebilmesi ve bu krizleri önleyebilmesi için değerlendirme ve önerilerini paylaştıkları ERİ 2021: Eğitimin İçeriği dosyasını ele aldı.  Dr. Şebnem Feriver, yaşadığımız krizlerin belirli zihinsel modeller

📝 Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği Yayımlandı!

. Eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeleri ele aldığımız Eğitim İzleme Raporlarının bu yılki beşinci ve son dosyası olan Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği, 29 Aralık 2021, Çarşamba günü (dün) ERG YouTube kanalında gerçekleşen canlı yayınla kamuoyuna sunuldu.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.