Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme - I

Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme – I

Raporu İndir Eğitim Reformu Girişimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12 Temmuz 2004 tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararları ile ilköğretim 1–5. sınıfları için hazırlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek üzere bir ...
Devamı
Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Raporu İndir Politika notunun ilk bölümünde kademeler arasındaki geçiş sistemlerine ilişkin temel bazı konular tanımlanırken, Türkiye’de ilköğretimden ortaöğretime geçiş bağlamında inceleniyor. İkinci bölümünde ise OGES’in iyileştirilmesine yönelik somut öneriler yer alıyor ...
Devamı
Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve Çözüm Önerileri

Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve Çözüm Önerileri

Raporu İndir Politika notunda, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile 60. Hükümet Programı’nın eğitimle ilgili hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve tüm çocuklarımızın eğitim hakkının sağlanması için acilen ele alınması gereken ilköğretimden diplomasız ayrılma sorununun önemini vurgulanıyor ve çözümüne yönelik öneriler sunuluyor ...
Devamı
Eğitimde Haklar Çalışmaları

Eğitimde Haklar Çalışmaları

Eğitim hakkı yalnızca eğitime erişimle sınırlı tutulamayacak temel bir insan hakkıdır. Çocukların uluslararası insan hakları belgeleriyle korunma altına alınmış tüm hakları, eğitim ortam ve süreçlerinde de geçerlidir. Eğitimde Haklar çalışmaları bu noktadan hareketle, çocukların kaliteli bir eğitim alması ile eğitim süreç ve ortamlarında saygı görmesinin de eğitime erişebilmesi kadar önemli ...
Devamı
Türkiye'de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı

Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı

Raporu İndir Eğitim Reformu Girişimi, “din ve eğitim” ekseninde giderek kendini belli eden değişim ihtiyacının tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde değerlendirilmesi amacıyla, Mayıs 2004’te bir tartışma başlattı. Bu şekilde, din eğitiminde yeni politikalar konusunda ilgili iddia sahiplerinin katılımı ve yönetişim esprisi içerisinde, bir toplumsal oydaşma ...
Devamı
Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Raporu İndir Kamuoyu ile Şubat 2005’te paylaştığımız Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı çalışmamızda “din ve eğitimde değişimin ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları güdümüne gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını” amaçladığımızı ifade etmiştik. O çalışma kapsamında üzerinde hemfikir olduğumuz önemli ...
Devamı
Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) girişimiyle, Dr. Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri” raporu  2006 yılında yayımlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler” raporunun devamı niteliğindedir. Raporun temel amacı, yaşam boyu eğitim ...
Devamı
Eğitim: Türkiye'nin Avrupa Yolunda "Olmazsa Olmaz"ı

Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda “Olmazsa Olmaz”ı

Raporu İndir Batuhan Aydagül tarafından yazılan ve Turkish Policy Quarterly (www.turkishpolicy.com) dergisinin Bahar 2006 sayısında yayımlanan “Education: An Overarching Acquis For Turkey” makalesinin çevirisi olan yayında daha dinamik ve rekabetçi bir toplum yaratılması, yurttaşların becerilerini geliştirmesi ve potansiyellerini yaşama geçirmesi isteniyorsa, eğitimin kalitesinin ve etkililiğinin artırılması gerektiğini öne sürülüyor. Makale, ...
Devamı