Eğitim İzleme Raporu 2011

Eğitim İzleme Raporu 2011

ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunar. Raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlar ...
Devamı
Milletvekilleri Dosyası

Milletvekilleri Dosyası

ERG, 2011 yılında TBMM'deki tüm milletvekillerine "Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları" başlıklı bir dosya gönderdi. Bu dosyalara, her bir ilin milletvekiline ulaşması için o ilin eğitim durumunu gösteren grafik ve tablolar da eklendi. PDF İndir ...
Devamı
PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

Raporu İndir ERG, Aralık 2010’da açıklanan PISA sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunda, 2006’dan bu yana yakalanan puan artışlarının olası nedenlerine ve eğitimde eşitlik bakış açısını kullanan bir değerlendirmeye odaklandı ...
Devamı
Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek

Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek

Demokrasi, göç, küreselleşme gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılmasında okullar nasıl bir rol oynayabilir? Vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları, okulların bu rolüne nasıl destek verebilir? Eğitim Reformu Girişimi, bu sorulara cevap vermek ve Avrupa’da bu alandaki bazı uygulama ve fikirleri paylaşmak amacıyla Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenme Girişimi ...
Devamı
Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG bu politika notuyla, ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2010

Eğitim İzleme Raporu 2010

ERG tarafından her yıl hazırlanan ‘Eğitim İzleme Raporları’ eğitim sisteminindeki politika ve uygulamalarla ilgili bütüncül ve eleştirel bir değerlendirme sunarak politika yapıcılara yönelik önemli bir rehber olma özelliği taşıyor ...
Devamı