Türkiye genç nüfusundan yalnız Avrupa’da değil, tüm dünya piyasalarında rekabet edebilecek kadar nitelikli ve aynı zamanda çoğulculuk, özgür düşünce, örgütlenme ve siyasi katılım özgürlüğü ve insan haklarına saygının yer aldığı demokratik bir çerçevede yaşayabilecek ve katkıda bulunabilecek yeni vatandaşlar yetiştirmelidir. Nitekim, Cumhuriyet’ten bu yana, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, Türkiye okullaşma oranlarında ve genel nüfusunun eğitimliliğinin artışında gelişmeler kaydetti. Ancak bugün geldiğimiz nokta diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında halen yeterli değildir. Önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken konular şunlardır: 1. Eğitime erişim ve okullaşma: 2001’de okullaşma oranları okul öncesi eğitimde % 12,5, ilköğretimde % 96,5 ve ortaöğretimde %61 düzeyindedir. Eğitime erişim ve eğitimlilik düzeylerinde Avrupa Birliği üyelerinden gerideyiz. Okul öncesi ve ortaöğretim ivedilikle zorunlu eğitim kapsamına alınmalı, öncelikle ilköğretim olmak üzere her kademede %100 okullaşma sağlanmalıdır. 2. Eşitsizlikler: Okullaşma oranlarında artış sağlanması için öncelikle en olumsuz şartlara sahip olan kırsal kesimdeki kız çocukları hedef alınmalıdır. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından başlatılan “Haydi Kızlar Okula” kampanyası sevindirici bir adımdır ve makro müdahalelerle desteklenmelidir. Önümüzdeki yıllarda kadınların daha aktif olarak iş yaşamına katılmaları ve iş gücündeki kadın/erkek oranının artmasının beklendiği kabul edilirse, kadınların, özellikle de eğitimli kadınların istihdamının hizmet sektöründe oluşacağını, dolayısıyla bugünkü eğitimin önemini öngörebiliriz. 3. Kalite: Okullaşmada sağlanan ve hedeflenen gelişmeler eğitimin niteliğini arka planda bırakmamalıdır. Öğrencilerimizin başarıları gerek yurt içi gerekse uluslararası değerlendirmelere göre çok düşüktür. Kalite sorunu eşitsizlikler söz konusu olduğunda da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin dört bir tarafında okuyan öğrencilerimiz devlet okullarında standardı yüksek bir eğitim alabilmelidirler. Bunun için müfredat, ders materyalleri ve öğretmen eğitiminde eleştirel düşünme temeline dayanan reform girişimleri sürekli olarak gündemde olmalıdır. Hazırladığımız Demografi Bilgi Notu yukarıdaki noktaları destekleyen bilgilere ek olarak nüfus ve istihdam projeksiyonlarının eğitim talebi üzerinde yaratacağı etkileri ortaya koymaktadır. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak Türkiye’nin genç nüfusuna ve geleceğine olan güvenimiz tamdır. Buradan hareketle, üniversite öncesi eğitimde erişim, eşitlik ve kalite konularında gelişmeler sağlamak amacıyla bürokrasi, üniversite dünyası, okullar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren, katılımcı ve yaratıcı bir fikir üretim süreci oluşturmaktayız.   Demografi Bilgi Notu için tıklayınız.]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.