4+4<8 Alt Komisyon'dan Çıkan Yeni Teklif Riskler Barındırmaya Devam Ediyor.

4+4<8 Alt Komisyon'dan Çıkan Yeni Teklif Riskler Barındırmaya Devam Ediyor.

“222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin 28 Şubat’ta toplanan Alt Komisyon’dan çıkan yeni teklif bazı gelişmeler rağmen önemli riskler barındırmaya devam ediyor.

Yasa teklifi ve getirilen yeni değişiklikler, ilköğretime başlama yaşının 5’e indirilmesini, ilköğretimin 4’er yıllık iki kademeye ayrılmasını ve 12 yıllık zorunlu eğitimin 2012-2013 yılında başlatılmasını öngörüyor.

ERG’nin bu uygulamaların barındırdığı riskleri irdelediği ve TBMM üyelerini yasa teklifinin geri çekilmesi yönünde irade beyan etmeye davet ettiği güncellenmiş bildirgeye ulaşmak için tıklayınız. 

Bldirgeye dayanak oluşturan ve güvenilir bir veri temelinden hareketle hazırlanan güncellenmiş gerekçeli arka plan belgesine ulaşmak içinse buraya tıklayınız.