Görüşmelerden bir gün önce, yasa teklifindeki bazı maddelerde revizyona gidildiğine dair haberler basına yansımıştı. Bu revizyonlardan en önemlisi, ilköğretim 5. sınıftan itibaren açıköğretim seçeneğinin ortadan kaldırılmasıydı. Ancak ERG, yasanın bu haliyle de önemli sakıncalar barındırdığını savunuyor. Bu sakıncaların en önemlileri, yasada yer alan ve ilköğretimin kademelere bölünmesi ile mesleki eğitimin erken yaşta başlamasını öngören düzenlemeler. ERG, milletvekillerine yaptığı sunumda temel eğitimin önemine değindi ve temel eğitimin öğrencilere farklı program seçenekleri sunulmadan sağlanmasının önemini vurguladı. Temel eğitimin tek bir öğretim programıyla gerçekleştirilse bile seçmeli dersler ve etkin dersdışı aktiviteleriyle zenginleştirilebileceği ve böylelikle çocukların bireysel yeteneklerinin geliştirilebileceği belirtildi. Sunumu gerçekleştiren ERG Koordinatörü Batuhan Aydagül, öğrencileri erken yaşlarda farklı öğretim programlarına ayrıştırmanın hem pedagojik hem de toplumsal zararlarına değindi, ve erken yaşlarda başlayacak meslek eğitiminin Türkiye toplumunda eşitsizlikleri artıracağını kaydetti. Aydagül, ilköğretimin iki kademeye bölünmesi sonucunda ikinci kademeye geçişte öğrenci seçme ve dolayısıyla yeni sınavların kaçınılmaz hale gelebileceğini belirten Aydagül, bunun da ilköğretimde eğitim kalitesine zarar verebileceğini belirtti. Sunumun ardından, alt komisyonun MHP’li üyesi Özcan Yeniçeri, ERG ekibine kademesiz eğitimin kademelendirilmiş eğitime göre daha başarılı sonuçlar verip vermediğine ilişkin bilimsel bulgu olup olmadığını sordu. ERG ekibi, geçtiğimiz perşembe günü yayımlanan Gerekçeli Metin’de yer alan bulguları milletvekillerinin bilgisine sundu. Bu verilere göre, Tayvan’da 6+3 eğitimden 9 yıllık eğitime geçildiğinde ortalama eğitim düzeyi 0,6 yıl arttı. Ayrıca, ABD’de ilköğretim okulu öğrencileriyle ortaokul öğrencileri arasında yapılan bir karşılaştırmada ortaokul öğrencilerinin daha fazla disiplin sorunuyla karşılaştıkları belirtildi. Bu çalışmaların kaynakları ERG’nin Gerekçeli Metin ismiyle yayımladığı belgede bulunabilir. Komisyon çalışmaları, diğer STK’ların dinlenmesiyle devam edecek. 28 Şubat günü dinlenecek diğer STK’lar arasında TEGV, TEPAV ve ÖNDER de var. Tüm STK’ların dinlenmesinin ardından alt komisyonun yasayı yeniden yazacağı açıklandı.]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.