Türkiye, Sayısal Derslerde Sınıfta Kaldı

Yeni Asya Eğitim sistemindeki aksaklıklar dolayısıyla geri kalmış ülkelerle aynı kategorilerde yer alan Türkiye, Fen ve Matematik gibi sayısal derslerdeki başarının ölçüldüğü TIMSS raporunda da ortalamanın altında kaldı.

]]>