Sosyoekonomik Durum Eğitime Yansıyor!

Sözcü ERG’nin raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koyuyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporunu açıkladı. Rapor, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü Batuhan Aydagül ve ERG Politika Analisti Işıl Oral, Sabancı Üniversitesi İletişlim Müdürlüğü’nde düzenledikleri basın toplantısında, rapora ve önerilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Aydagül, eğitimde eşitliğin ERG’nin öncelikli çalışma alanlarında biri olduğunu belirterek, raporun Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle paylaşıldığını söyledi. Eğitimde eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda en zor durumdaki çocukları anlamayı ve onlara ulaşmayı önemsediklerini dile getiren Aydagül, “MEB ve ilgili tüm kamu kurumlarının politikalarını geliştirirken kız çocuklara, kırsalda yaşayan, yoksul, çalışan, özel gereksinimli ve diğer risk altındaki çocuklara azami özen göstermesini bekliyoruz” dedi. Oral ise eğitime erişimde cinsiyet ve coğrafi bölgeler arasında hala büyük farklar olduğunu, devamsızlık ve okul terklerinin de ciddi sorunların başında geldiğini kaydetti. Eğitimde eşitliğin, kalitenin ve başarının sosyoekonomik gelişmişlikle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Oral, “Nitelikli eğitime erişimde eşitliği artırmak için adımlar atılması ve içermeci eğitim politikalarının hayata geçirilmesi, yoksulluk döngüsünün kırılarak sosyal adaletin artırılması açısından da önemlidir” diye konuştu. Oral, dezavantajlı öğrencilere yatırımın, yüksek öğrenci başarısı, istihdam ve sürdürülebilir büyüme olarak geri döndüğünü ifade etti.  “Raporda yer alan öneriler” Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı raporunda bölgeler arası ve sosyoekonomik eşitsizlikleri en aza indirmek için öneriler de sunuldu. Çocuklar arasında eşitsizliği azaltmada önemli etkisi olacak erken çocukluk eğitiminin ücretsiz ve zorunlu hale getirilmesi gerektiğine değinilen raporda, dezavantajlı gruplara yönelik okullaşmanın teşvik edilmesinin önemine değinildi. Raporda, tüm okul ve program türlerinde verilen eğitimin kalitesini yukarı çekecek öğretmen dağılımı ve kalitesi, eğitimin içeriği ve eğitim ortamları gibi kilit konularda bütüncül politikalar geliştirilmesi gerektiği ifadelerine yer verildi. Eğitim yatırımlarında dezavantajlı öğrencilerin öncelikli olarak dikkate alınmasının önemine değinilen raporda, tüm öğrencilerin kazanımlarının daha kaliteli hale getirilmesi için de akılcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Raporda ayrıca, eğitimde eşitlik ile ilişkili sorunların kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerektiği görüşü dile getirildi.]]>