Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı

Eğitimi Reformu Girişimi'nin (ERG) tarafından yayımlanan araştırma raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve [...]

Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı

Eğitimi Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik […]

Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde Eşitlik Şart

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yayımladığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporunda, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve […]