Global Shapers İstanbul Panelinde “Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi” Tartışıldı

www.sabah.com.tr Zorlu Holding ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi paneli, iş dünyası, bakanlık, sivil toplum ve akademi dünyasından paydaşların katılımı ile gerçekleşti. 4. Sanayi Devrimi panelinde teknolojik dönüşümün birey ve toplum temelinde gelecek açısından önemine, eğitim politikalarında atılabilecek yeni adımlara, teknoloji kullanımı için gerekli eğitim ve sosyal altyapının sağlanabilmesi gibi önemli konulara değinildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bir inisiyatifi olan Global Shapers Community Istanbul Hub, 2 Mayıs Salı günü Zorlu Holding’in ana sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi konulu bir panel gerçekleştirdi. İş dünyası, bakanlık, sivil toplum ve akademi dünyasından paydaşların katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve Global Shapers Community Istanbul Hub Küratörü Onur Türk’ün açılış konuşmalarında teknolojik dönüşümün gelecek açısından önemine dikkat çekildi. Ekonomide büyüme, istihdam ve dijitalleşen sanayide geleceğin konuşulduğu ilk oturumda, Siemens Türkiye, Microsoft Türkiye, Arçelik, Kare Yatırım, ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden temsilciler yer aldı. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Bosch Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı ve TİNK’den temsilcilerin katılımı ile eğitimde paradigma değişimleri ve üniversite-sanayi işbirliğinin ele alındığı ikinci oturum ile devam etti. Teknolojik dönüşümün birey ve toplum temelinde ele alındığı son oturumda ise, McKinsey & Company, KAGİDER, TTGV, Türkiye Vodafone Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi’nden temsilciler ile cinsiyetler arası uçurumun teknoloji zemininde giderilmesi için alınabilecek önlemler, eğitim politikalarında atılabilecek yeni adımlar ve şirket yöneticileri için teknolojiye kurumsal yaklaşım önerileri konuşuldu. 4. Sanayi Devrimi konusunun Endüstri 4.0 çerçevesi dışına taşınarak, ilk defa toplumsal, ekonomik ve politik perspektiflerden değerlendirildiği etkinlikte, panelde öne çıkan ileriye yönelik atılacak adımların proje olarak ele alınması ve devamlılığın sağlanması odak noktasını oluşturdu. Ekonomi ve sanayi alanında, tüketici, ürün ve değerler dinamiğinin yeniden dizayn edileceği bahsedilirken, istihdam konusunda nitelikli bireyler yetiştirmenin öncelikli olduğu vurgulandı. 4. Sanayi Devrimi ile birlikte eğitim sisteminde söz konusu ihtiyacın kutunun dışında düşünebilen ve bilimsel çalışmalara öncülük edebilen bireyler olduğunun altı çizildi. Teknoloji ve dijitalin kalkınma yaratacağı bir toplum yapısında, teknoloji kullanımı ve istihdamında kadınların da erkekler ile eşit düzeyde olması gerektiği ve bu hedefe yönelik gerekli eğitim ve sosyal altyapının sağlanabilmesi konuşuldu.
]]>