Eğitim İzleme Raporu 2019 | Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı

12 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip analizlerimizle buluşturduğumuz Eğitim İzleme Raporları, yeni bir süreçten geçiyor. Bir defaya mahsus olarak değil, tüm yıla yayılarak 5 dosya halinde paylaşacağımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” yayımlandı.

“Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” dosyası, bu iki alanda yaşanan önemli gelişmeleri belirli göstergeler çerçevesinde izleyip değerlendirirken katılımcılık ilkesine odaklanıyor. Paydaşların eğitim-öğretim alanında yaşanan gelişmelere etkin bir şekilde katılım gösterebilmeleri için çeşitli becerilere sahip olmalarını sağlamak adına dört okuryazarlık becerisinin önemini vurguluyor.

Raporun eğitimin yönetişimi bölümünde Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu, MEB’in basın açıklamaları, MEB 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu incelenirken, bu belgelerin sırasıyla bilgi, medya ve veri okuryazarlığı ile ilişkilerine bakılıyor.  

Eğitimin finansmanı bölümünde ise eğitime ayrılan kaynakların miktarı, nereye ve nasıl dağıtıldığına dair bilgiler yer alıyor. Eğitimin finansmanı kapsamında ise MEB bütçesinin gelişimi ve MEB 2019 bütçesi değerlendiriliyor. MEB 2019 bütçesi, bütçenin bütçe okuryazarlığı araçları ile okunabilmesi amacıyla yurttaşların yararlanabileceği bir çerçeve sunuluyor.

Eğitimin Yönetişim ve Finansmanı ardından açıklanacak dosyaları, planlanan ya da devam eden politikaların ve uygulamalarının hedeflere uygunluğu, ulaşma ve ilerleme derecesi, kamu kaynaklarının hedefler doğrultusunda kullanımına ilişkin bilgi sağlamak doğrultusunda hazırlayacak ve 2019 boyunca yayımlayacağız. 

Çalışmalarımızda kullanılan terimleri ve anlamlarını ERG Sözlük‘te derledik. Raporu destekleyen ERG Sözlük’e buradan ulaşabilirsiniz.