T24: 14-17 yaş aralığındaki 332 bin 956 çocuk eğitime açıköğretimden devam ediyor

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in T24’te yer alan basın yansıması aşağıdadır. Haberin aslı için tıklayınız.

Kadınların yüzde 34’ü evlenme ve ailevi nedenler yüzünden eğitimden erken ayrılıyor
Eğitim Reformu Girişimi’nin ‘Eğitim İzleme Raporu 2017-2018’e göre, erkeklerin yüzde 31’i, kadınların ise yüzde 34’ü okulu bırakıyor. Ayrıca gençlerin yaklaşık yüzde 30’u ne okula gidiyor ne de çalışıyor. 15-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 27.2’si ne öğrenim görüyor ne de bir işte çalışıyor. Ortaöğretim çağında olan 14-17 yaş aralığındaki 332 bin 956 çocuk ise örgün eğitim yerine açıköğretime devam ediyor. Cumhuriyet’ten Figen Atalay‘ın haberine göre Türkiye’de öğrenciler, birçok nedenle eğitimden erken ayrılmak zorunda kalıyor. Erkekler için yüzde 31, kadınlar için yüzde 34 olan bu oranın yüksek oluşu, genç nüfus için işsizlik, yoksulluk, sosyal dışlanma ve zayıf sağlık durumu gibi riskler taşıyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2017-2018” açıklandı. Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşılıyor. Ayrıca bu yıl ilk kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de raporda yer alıyor. Genç işsizlik arttı Rapordaki bazı bulgular şöyle: -Lisede okula giden kız öğrenci sayısında, bölgeler arasındaki eşitsizlik devam ediyor. Türkiye genelinde kız öğrencilerin ortaöğretimde net okullulaşma oranı yüzde 83.4 iken bu oran Muş’ta yüzde 51’e, Ağrı’da yüzde 53.5’e düştü. -Açıköğretim lisesine giden öğrenci sayısı 1 milyon 395 bin 621. -Ortaöğretim çağında olan 14-17 yaş aralığındaki 332 bin 956 çocuk açıköğretime devam ediyor. -Ortaöğretime erişim yüzde 83.6. Bölgeler ve iller arasındaki farklılık sürüyor. Güneydoğu Anadolu’da 2017-18 öğretim yılında erkeklerin okullulaşma oranı yüzde 71.9 iken kadınlar için bu oran yüzde 67.2. -Türkiye’de genç işsizlik oranı son yıllarda artma eğiliminde. Özellikle 15-24 yaş arası kadınlar için 2017’de yüzde 26.1’e çıkarak, son 18 yılın en yüksek düzeyine erişti. 2017 yılında aynı yaş grubundaki genç erkekler için işsizlik oranı yüzde 17.8. -2017-18 öğretim yılında 5 yaşta net okullulaşma oranı yüzde 66.9’a ulaştı. Öte yandan özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumdaki ailelerden gelen çocukların okul- öncesi eğitime erişimi için “katkı payı” engelinin ortadan kalkması gerekli. -Eğitimden erken ayrılma oranı Türkiye’de erkekler için yüzde 31 kadınlar için yüzde 34. -Kadınların eğitimden kopuşunun yüksek oluşu ve eğitimden ayrılma nedenleri arasında evlenme ve ailevi nedenlerin öne çıkması, eğitimde toplumsal cinsiyete duyarlı içerik ve yaklaşımların acil olduğunun göstergesi. Devamsızlık oranı 6.2 -Genel ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2016’da yüzde 28.7 iken 2017’de yüzde 30’a yükseldi. Bu oran, mesleki ve teknik ortaöğretimde yüzde 39.9’dan yüzde 39.8’e, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 39’dan yüzde 32.2’ye geriledi. -İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2016’da yüzde 5 iken, 2017’de yüzde 6.2’ye yükseldi. -2017-18 öğretim yılında resmi kurumlarda görev yapan tüm öğretmenlerin yüzde 4.4’ü sözleşmeli. Bu oran 2016-17’de yüzde 2.2’ydi. -2017 verilerine göre 14-24 yaş aralığındaki her bin gençten 1’i ve her bin kadından 4’ü okuma yazma bilmiyor. -2017 yılında kütüphanesi olan okul oranı yüzde 39. MEB dışı kurumlarda artış Rapordaki verilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş kurslar ile belediyelerce ve derneklerce açılan kreşleri kapsayan toplum temelli kurumların sayısı 2015-16’da 692, 2016-17’de 1.448’e, 2017-18’de ise 2.119’a yükseldi. Toplum temelli kurumlara devam eden çocukların tüm okulöncesi öğrenim gören çocuklara oranı da 2016-17’de yüzde 3.6 iken 2017-18’de yüzde 5.1 oldu.
]]>