Matematikle Sadeleş ve Derinleş

Banu Karabay Koçyiğit (banu.karabay@tedistanbul.k12.tr), Dilek Şimşek – TED İstanbul

Çalışma ilkokul matematik dersinde özellikle sayılar, dört işlem ve problem çözme öğrenme alanlarında düşünme becerilerine yönelik sınıf içi uygulamaları ve ödevleri içeriyor. İçerik öğrencilere sayı hissini pekiştirme, temel kavram ve ilkeleri somut materyallerle uygulama, gerçek yaşama dayalı problem durumlarında matematiği kullanma, olası yanıtlar üretebilme, birden fazla değişkenin olduğu durumlarda akıl yürütme, verilere dayalı karar verme ve kararını nedeniyle açıklama, ölçüte dayalı tahminde bulunabilme açılarından gelişim fırsatı veriyor. Çalışmaların farklı disiplinlerle bağlantılı olmasına, eğlenceli oyunlar, yaratıcılık ya da aile iletişimi gerektiren görevler içermesine önem verilen projede, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum sahibi olmaları hedeflendi Sınıf içinde öğrencilerin uygulama deneyimleri ve farklı çözüm yolları paylaşıldı; farklı tahminleri, kararları ve görüşleri gerekçeleriyle ele alındı ve belirsiz durumlarda olasılıklı düşünme ortamı yaratıldı. Yıl boyunca yapılan öğretmen gözlemleri ve öğrenci anket sonuçları, çalışmaların olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim
İlkokul, Ortaokul
Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi, Ölçme-değerlendirme

The event is finished.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.