Yaşam Şapkaları Atölyesi

Muhammet Ali Mert (malimert34@gmail.com) – Özel PEV İlkokulu

Pandemi dönemi ve sonrasında öğretmenlerin okula uyumunu kolaylaştırmayı ve iyi olma hallerini desteklemek amacıyla yürütülen atölye iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturumda öğretmenlerin pandemi dönemindeki yaşantı ve deneyimlerine odaklanılarak bu sürece yönelik duygu paylaşımları aracılığıyla okula uyumla ilgili ihtiyaçları ele alındı. İkinci oturumda ise öğretmenlerin öğrenci ihtiyaçlarını anlamalarına, okul atmosferini iyileştirici çalışmalara, okul ve sınıfta uygulanabilecek etkinlik ve eylem planları hazırlamalarına odaklanıldı. Paylaşım odaklı olan atölyede yaratıcı drama, role-play, oyun, oyunlaştırma, kendine yardım yöntemleri (Basic PH), nefes egzersizleri, dışavurum, dışsallaştırma, küçük grup çalışmaları gibi yöntem ve tekniklerden yararlanıldı. Atölye psikolojik danışmanlara yönelik, tek oturum ve 180 dakikalık uygulayıcı eğitimi ve tüm kademe ve branştaki öğretmenlere yönelik iki oturum ve toplam 240 dakikalık öğretmen eğitimi olarak tasarlandı.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim
Öğretmen
Öğretmen gelişimi, Sosyal bilimler, Sosyal duygusal beceriler

The event is finished.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.