Su Elçileri Kulübü Görevde

Ezel Tuna (ezeltuna78@hotmail.com) – 14 Eylül İlkokulu

Proje yolculuğuna Şubat 2019’da Hacettepe Üniversitesi’nin TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamındaki öğretmenlere yönelik Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE) faaliyetine başvuru yapılmasıyla başlandı ve Nisan-Mayıs 2019’da projenin çevrimiçi eğitimleri, Haziran-Temmuz 2019’da da yüz yüze eğitimleri tamamlandı. Bu eğitimlerin kazanımları sayesinde eTwinning platformuna, küresel iklim değişikliğine önemli bir yeri olan su üzerine bir proje kaydedildi. 

Farklı illerden 10 ve Polonya’dan bir paydaşın yer aldığı proje kapsamında 9 ay boyunca öğrenciler, yerel yönetimler ve STK’lar ile işbirliği yapılarak suyun önemi hakkında farkındalık artırıcı çeşitli broşürler, e-kitaplar ve kamu spotu hazırlandı, okul içi farklı çalışmalar yürütüldü.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim
Okulöncesi
Düşünme becerileri, Erken çocukluk eğitimi, Paydaş katılımı ve işbirliği

The event is finished.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.