Yeteneğim Saklı Kalmasın!

Nuray Eran Türedi (nurayeran@gmail.com) – Çilimli Anaokulu

2019-2021 eğitim-öğretim yıllarında yürütülen proje kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimdeki etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak halı dokuma, mutfak, organik tarım, sportif etkinlik, STEM etkinlikleri planlandı. Okulöncesi öğretmenleri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak, anaokulunda kayıt altında bulunan 3-6 yaş arası çocuklarla, bu çocukların tüm gelişim alanlarına odaklanarak gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen projede ön test-son test modeli ile gözlem, görüşme ve anket gibi teknikler kullanıldı. Proje sonucunda, çocukların beş duyu organlarını aktif kullanması, keşfederek yaşayarak öğrenmelerinin desteklenmesi, doğayla daha fazla iç içe olmaları sağlanarak, merak duyguları ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi, çocukların daha aktif ve hareket halinde olmalarının fiziksel gelişimlerine katkısı vurgulandı.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim
Okulöncesi, Veli
Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi, Sanat eğitimi

The event is finished.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.