Ekmek ve Gül: Günün Rakamı, Okula giden Suriyeli çocukların sayısı azaldı

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in Ekmek ve Gül’de yer alan basın yansıması aşağıdadır.

2017-18 yılında yüzde 62,5 olan okullaşma oranı Ekim 2018 tarihinde yüzde 61,3’e geriledi.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2017-2018 Eğitim İzleme Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; kadınlar ve erkekle farklı nedenlerden dolayı eğitimlerine devam edemiyor. Kadınların yüzde 32’si aile kaynaklı yüzde 24’ü evlilik yüzünden okulu bırakıyor. Erkekler ise eğitim maliyetlerini karşılayamamasından dolayı ilkokulu bırakıyor. Raporda Suriyeli mülteci çocuklara da geniş yer verildi. Ekim 2018 itibarıyla 1 milyon 47 bin 536 Suriyeli çocuğun bulunduğu Türkiye’de 2014-15’ten bu yana çocukların okullaşma oranlarının arttığı belirtildi. 2017-18 yılında yüzde 62,5 olan okullaşma oranı Ekim 2018 tarihinde yüzde 61,3’e gerilediği aktarıldı. Rapora göre, Ekim 2018 itibarıyla eğitime erişemeyen Suriyeli çocuk sayısı ise 405 bin 906.
Suriyeli çocukların sınıflara göre resmi okullar ve geçici eğitim merkezlerindeki oranları raporda şöyle yer aldı: Okul öncesi resmi okul: yüzde 90, Geçici eğitim merkezi: yüzde 10 1. Sınıf resmi okul: Yüzde 99, geçici eğitim merkezi yüzde 1. 5. Sınıf resmi okul: yüzde 98, geçici eğitim merkezi yüzde 1. 12. Sınıf yüzde 30 resmi okul, yüzde 70 geçici eğitim merkezi Raporda Suriyeli lise çağındaki çok az kişinin okula gittiği açıklandı.
]]>