Eğitimde Özele Kaçış Arttı

Gazete Vatan Eğitim Reformu Girişimi’nin 2014-15 raporuna göre geçen yıl özeli seçen okul öncesi çocuklarda yüzde 26, devleti seçenlerde ise yüzde 7 artış oldu. Ortaöğretimde de durum aynı.

2015-2016 eğitim yılı öncesinde Eğitim Reformu Girişimi (ERG), geçen eğitim yılını değerlendirdiği Eğitim İzleme Raporu’nu tamamladı. Raporda, özel okulları tercih eden öğrenci sayısındaki artışa, eğitimdeki nitelik sorununun devam ettiğine ve sistemin eşitsizlikleri gideremediğine dikkat çekildi. Raporda, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, daha önce 4+4+4 sisteminin başlamasıyla sekteye uğrayan okul öncesi eğitimin yükselişte olduğu anlatılıyor. 2013-2014’te 4-5 yaşta net okullulaşma oranı yüzde 37,5’ken geçen sene bu oran yüzde 41,6’ya çıktı. Ancak bu oran, 10. Kalkınma Planı’nda hedeflenen yüzde 70 hedefinin gerisinde kalıyor. Teşvik yoksula kolaylık sağlamadı. Rapora göre özel okul öncesi kurumlardaki öğrenci sayısı da bir yılda yüzde 26 artarken, devlet anaokullarında bu artış yüzde 7’de kaldı. Benzer artış ortaöğretimde de var. Genel ortaöğretimde özel okullara giden öğrenci sayısı yüzde 17, mesleki ve teknik özel kurumlarda ise yüzde 35 arttı. Özel ilkokullarda öğrenci sayısı 2013 yılına oranla yüzde 10, ortaokul düzeyinde yüzde 15 oranında arttı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 250 bin öğrenci için yıllık 2 bin 500-3 bin 500 TL arasında destek verildiği hatırlatıldı. TÜİK verilerine göre ise, özel ilköğretim okulu ücretlerinin ortalama 13 bin 219 olduğu belirtildi. Bu uygulamanın dezavantajlı kesimin özel okula gitmesini kolaylaştırmadığı vurgulandı. Öğretmenler sınavda döküldü. 2014 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne giren öğretmen adayları, sadece Türkçe, Rehber Öğretmen, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında sınavın en azından yarısını doğru olarak yanıtlayabildiler. Diğer tüm alanlarda ortalama net doğru sayısı 25’in altında kalıyor. Matematik (lise), Fizik, Almanca, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanlarında öğretmen adayları 50 sorunun üçte birini doğru yanıtlayabildiler. Genel okullarda yüzde 6, imam hatiplerde 19 artış Eğitim İzleme Raporu 2014-2015’teki diğer sonuçlardan bazıları şunlar: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, resmi kurumlarda ortalama 19-20, özel kurumlarda ise 12-14 arasında. 2011-2012 yılı verilerine göre, ortaöğretim genelinde okulu terk oranı yüzde 2,5’ti ve bu oran 9. sınıflarda yüzde 5,6’ydı. 2014-15’te 9. sınıfta okulu terk oranı yüzde 4’e geriledi. Genel ortaöğretimde okul sayısı yüzde 6 oranında, din öğretimine bağlı imam-hatip liselerinde ise yüzde 19 oranında arttı. Öğrenci sayısı açısından bakıldığında, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 11, imam-hatip liselerindeki öğrenci sayısı ise yüzde 15 oranında arttı.  
]]>