Eğitimde Kara Tablo

Evrensel Eğitim Reformu Girişimi`nin raporu, Türkiye`deki eğitim adaletsizliğini ortaya koydu.  Eğitim Reformu Girişimi`nin raporu, Türkiye`deki eğitim adaletsizliğini ortaya koydu. Rapora göre en zengin kesim, en yoksul kesimin 21 katı eğitim harcaması yapıyor. En yoksul kesimin sadece binde 4`ü yüksek öğretime erişebiliyor. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporun çarpıcı sonuçlarından bazıları şöyle: *Kırsal kesimde yaşayan, ailesinin geliri sınırlı, üç kardeşi olan, annesi ve babası ilkokul mezunu bir kız çocuğun liseye gitme olasılığı yüzde 1-2 arasında. Oysa kentsel alanda yaşayan, annesi ve babası üniversite mezunu olan bir erkek çocuğun liseye gitme olasılığı yüzde 68-70. *Zorunlu ilköğretimde yüzde 100 okullaşma hâlâ sağlanabilmiş değil. Bölgeler arası farklar artıyor. Güneydoğu Anadolu`nun kırsal kesiminde yaşayan bir kız çocuğunun ilköğretime erişim olasılığı yüzde 48-52. *15-19 yaşındaki gençlerin yüzde 15`i ilköğretim diplomasına sahip değil. İlköğretim diploması sahibi olmayan her 10 gençten 7`si kız. *Güneydoğu`daki kızların eğitime katılım olasılığı oranı, İstanbul`da yaşayan kızlara göre yüzde 50 daha düşük. *En zengin kesim, en yoksul kesimin 21 katı eğitim harcaması yapıyor. En zengin kesimdeki 7-23 yaş nüfusun yüzde 28`i yükseköğretime erişebilirken, en yoksul kesimdeki aynı yaş grubunun yüzde 0.4`ü yükseköğretime erişebiliyor.]]>