Eğitimde Haklar Projesi Yayınları

Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı.

Bildirge, Eğitimde Haklar yaklaşımının temel ilkelerini ortaya koyuyor ve temel sorun alanlarına ilişkin talepleri dile getiriyor. Beş farklı konuda hazırlanan öneri belgeleri ise, öncelikli olarak ele alınan alanlardaki ayrıntılı değerlendirme ve önerileri içeriyor.

Öneri belgelerinin başlıkları:

  • Eğitim Hakkıyla İlgili Mevzuata İlişkin Genel Öneriler
  • Çocuk-Merkezli Eğitim için Mevzuata İlişkin Öneriler
  • Eğitimde Eşitliğin Sağlanması İçin Mevzuata İlişkin Öneriler
  • Okullarda Sağlık Hakkı Konusunda Mevzuata İlişkin Öneriler
  • Okullarda Öğrenciye Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesi için Mevzuata İlişkin Öneriler

 

Bildirge ve Öneriler Dosyası, eğitim, çocuk hakları ve insan hakları konularında çalışan 14 farklı kuruluş tarafından imzalandı.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Eğitim Reformu Girişimi

Gündem: Çocuk! Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsan Hakları Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarih Vakfı

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Uluslararası Çocuk Merkezi