Eğitimde Haklar Projesi Yayınları

Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Bildirge, Eğitimde Haklar yaklaşımının temel ilkelerini ortaya koyuyor ve temel […]

Eğitimde Haklar Projesi Yayınları

Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Bildirge, Eğitimde Haklar yaklaşımının temel ilkelerini ortaya koyuyor ve temel […]