Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Türkiye, 2018 itibarıyla, 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor.

Bu bağlamda, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan, Türkiyeli, mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı eğitim çerçevesi öneren “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı rapor kamuoyuna sunuldu.

Rapor, mülteci çocukların nitelikli eğitime erişimi sağlanırken bu çabanın Türkiye’deki bütün öğrencilerin nitelikli eğitim almasını sağlayacak “kapsayıcı eğitim” çerçevesine dönüşmesini öneriyor. Bu bağlamda, Türkiye’deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların eğitim konusunda karşı karşıya olduğu zorlukları özetleyerek, mülteci çocukların uzun dönemde Türkiye toplumunun bireyleri olmaları için atılması gereken somut adımları öneriyor.

Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.