Eğitim İzleme Raporu 2010

ERG tarafından her yıl hazırlanan ‘Eğitim İzleme Raporları’ eğitim sisteminindeki politika ve uygulamalarla ilgili bütüncül ve eleştirel bir değerlendirme sunarak politika yapıcılara yönelik önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Eğitim İzleme Raporu 2010’da, bundan önceki raporlarda olduğu gibi, eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamları) ile bu bileşenlerin şekillendiği politika ortamı olarak yönetişim ve finansman alanında politika ve uygulama düzeyinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen değişimler ele alınıyor. Ayrıca rapor, öğrenme çıktılarının birincil belirleyicisi olarak değerlendirilebilecek “öğretmen” etmeniyle ilgili daha fazla araştırma ve daha bütüncül politika gerekliliklerine dikkat çekmek için “Öğretmenler Bugün” başlıklı bir bölümle destekleniyor.