Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler

Ekonomi, siyaset ve güvenlik ile ilgili  çarpıcı haberlerin gündemi çoğu zaman meşgul ettiği ülkemizde çok önemli temel sorunların göz ardı edilme riski vardır.  Bu risklerin bazıları, örneğin 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranının yüzde 20’ye yaklaşmış olması ve bu oranın kısa vadede artma olasılığının yüksek olması, uzun vadede karşımıza çok ciddi bir sosyal tehdit olarak çıkabilir.  Keza, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamama riski Türkiye’nin büyüme potansiyeline doğrudan sekte vurabilecek bir tehdittir.  Burada söz ettiğimiz iki önemli riske yönelik en önemli müdahale aracı nitelikli meslek eğitimidir.

Bu konunun paydaşlarından Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), meslek  eğitiminin, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde yapılandırılması gerekliliğine inanmaktadır.

Bu yapılanmanın en önemli bileşeni, konunun paydaşları arasında bir iletişim ve işbirliği ortamının oluşması, iş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının, somut verilerin bilimsel analizinden hareketle, hem kendi alanlarının, hem de Avrupa Birliği yolunda yürüyen ülkemizin geleceğine en uygun önerileri birlikte şekillendirmesi ve sahiplenmesidir.

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler Raporu  bu amaca hizmet edecek bir tartışma ortamı oluşmasına katkıda bulunmak için hazırlandı.