Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), UNICEF Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de kapsayıcı eğitimi ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada mevzuat, politikalar, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde kapsayıcı eğitime erişim ve eğitimin niteliği incelendi ve 4 yayın hazırlandı.