Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-9

Peki Ama Neden?
Ayşe Onur (ayseonur@gmail.com), Esin Taşın, Ayşe Çetin Kara, Ümran Gedikli, Berna Sungur – Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi

Bu projede,  konuşmaya başladıkları andan itibaren “Bu ne?” sorusuyla yaşamı anlamlandırmaya çalışan çocukların, karşılaştıkları durumların, kuralların, uyarıların, bilimsel bir açıklamasının olduğunu hissederek, bu açıklamanın peşinden koşmalarını ve başkalarının inançları ya da düşünceleriyle hareket etmek yerine soru sorup araştırarak kendi doğrularını oluşturabilmelerini desteklemek hedefleniyor. Bu yaklaşımla, 2018-19 eğitim-öğretim yılında okul öncesi ve 1. sınıflarla uygulanan, 2019-20 eğitim-öğretim yılında 2. sınıflarla devam eden bilim etkinliklerinde geliştirilen ve uygulanan “4 aşamalı bilimsel çalışma basamakları modeli” ile çocukların soru sormalarını desteklemek ve onları doğru cevap arama yöntemlerine, yani bilim insanlarının izledikleri yöntemlerle düşünmeye ve zamanla bu yöntemleri uygulayarak sorularına cevap aramaya yönlendirmek amaçlanmıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul
Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi

Petrol Ofisinden Değerli Hikâyeler
Ümit Dursun (dursun7295@gmail.com), Ferit Eren – Petrol Ofisi İlkokulu

Projenin amacı, toplumun sahip oldugu ve benimsediği değerleri çocuklara etkili bir şekilde hikâyelerle aktarmaktır. Toplumun en değerli bireyleri olan çocukların geleceğe, insanı değerlerle dolu bir şekilde taşınmasını sağlayacak kaynak yetersizliğinin görülmesi, bu kitabın ortaya çıkmasını sağladı. Değerler eğitimi bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve bu değerleri kalıcı davranışa dönüştürmek, projenin  ilk hedefi oldu. Projede en önemli alt hedeflerden birisi ise topluma faydalı, aile bilinci taşıyan, yaratıcılığın önemini fark eden, bireysel gelişimi önemseyen bireyler yetiştirme isteğiydi. İlk adım olarak, bu fikri gerçekleştirecek grup üyeleri belirlenir. Grup üyeleriyle ilk toplantı yapılır. Değerler, grup üyeleri tarafından paylaşılır. Hikâyelerin özgün olması üzerinde durulur. Taslaklar hazırlanıp değerlendirilmeye alınır ve geliştirme süreci içerisinde belirli aralıklarla toplantılar yapılır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Öğretmen
Dil eğitimi, Düşünme becerileri, İnsan hakları, barış ve demokrasi eğitimi

Roller Coaster ile Enerji Dönüşümü
Görkem Girgin (gorkem.girgin@dek.k12.tr), Sena Yıldız Değirmenci – Özel Darüşşafaka Ortaokulu

“Roller Coaster ile Enerji Dönüşümü” başlıklı bu çalışmada, 7. sınıf “Kuvvet ve Enerji” ünitesinin “Enerji Dönüşümleri” konusu geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulama ilk olarak 2018-19 eğitim-öğretim yılında öğretim programına entegre edilmiş ve 122 öğrenciyle uygulanmıştır. Çalışma, geliştirilerek 2019-20 eğitim-öğretim yılında öğretim programına tekrar entegre edilmiş ve 116 öğrenciyle uygulanmıştır. Sunumda uygulamaya ilişkin detaylar (kazanım, ayrılan ders süresi, öğrenci profili vb.), çalışmanın önceki yıllardan bu yıla hangi alanlarda geliştirilerek uygulandığı, öğrencilere verilen yönerge (problem durumu dahil) ve yönergenin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, öğrencilere sorulan açık uçlu sorular, örnek öğrenci yanıtları, görseller, öğrenci ürünleri, ölçme değerlendirme soruları ve sonuçları, bir sonraki aşamada uygularken hangi alanlarda geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu paylaşılacaktır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Düşünme becerileri

Sanat Köy Okullarında
Kazım Mert (kmert@sakarya.edu.tr) – Sakarya Üniversitesi

Sanat, insanın kurduğu hayaline ulaşmak için gitmek istediği bir yolculukta çok önemli bir yol arkadaşıdır. Hayal kurmak için sanata dokunmak, sanatı duymak ve sanatı yaşamak gerekir. Söz konusu bu yolculukta tiyatro ve müzik önemli bir yol arkadaşıdır. Bu nedenle köy okullarındaki öğrencileri tiyatro ve müzik ile buluşturarak onları hayal yolculuğuna çıkarmak için 2017 yılından beri Sanat Köy Okullarında projesi gerçekleştirilmektedir. Çocuk tiyatrosunu köy okulları ile buluşturarak, müziği canlı olarak yaşayarak hayal dünyalarına sanatı da katmak için devam eden bir projedir. Bu nedenle, “Hayalimiz olağanüstü değil, iyi olanı yapabilmek” mütevaziliği çerçevesinde gönüllülük esasıyla, hiçbir ekonomik beklenti ve uygulama olmadan gerçekleştirilen proje, sanatın desteğiyle kurulan hayali gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul
Fiziksel ortamlar, Sanat eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Satırlardan Ekranlara
Gürhan Cabbar (gurhancabbar52@hotmail.com) – Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje, her geçen gün kitap okuma gibi sosyal bir ihtiyaca yönelim oranının azaldığı, kitaba verilen değerin başka faaliyetlere oranla gölgede bırakıldığı ülkemizde, ‘’gençlere kitap okumayı sevdirmek amacıyla ne yapabilirim’’ düşüncesiyle ortaya çıktı. Kitap okumayı sanal ortamların sunduğu olanaklarla cazip hale getirmek ve öğrencilerin gözünde sıradanlıktan eğlendirici ve dikkat çekici bir faaliyet alanı haline getirmek fikri, öğrencilerin okudukları kitapları hem dinleyip hem izleyip hem de canlandırmalarını sağlayan farklı bir çalışma yapma ihtiyacını doğurdu. Çalışmada ilk olarak edebi eserin bir bölümü seslendirilerek dinletilir, ikinci aşamada seslendirilen bölümün film ya da dizisinde yer alan kısmı izletilir, son aşamada da ilgili kısım canlandırılır. Üç aşamadan ve yöntemden oluşan bu çalışmanın tüm duyuları harekete geçirip aktif öğrenme ortamı oluşturması, etkileşimi kaçınılmaz kılarak öğrenme sürecini kolaylaştırıcı ve eğlendirici hale getirmesi, daha önce böyle bir çalışmaya imza atılmaması özgünlüğünü kanıtlar niteliktedir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise
Düşünme becerileri, Sanat eğitimi, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.