Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-5

Eğitsel Kaçış Oyunu Tasarımı
Yasemin Islah (slhyasemin@gmail.com) – Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İlkokulu

Son yıllarda eğitsel kaçış oyunlarının uygulayıcısı konumunda pek çok eğitimci harika oyun tasarımları yapıyor. Bu tasarımlarda pek çok materyal kullanılıyor. Kutular, kilitler, şifreli araçlar bunların en popüler olanlarından. Pek çok derse giren öğretmenler, bunları sınıftan sınıfa taşınıyor ve kendilerine ait bir sınıfa sahip değillerse; bu materyaller omuzda koca bir yük haline geliyor. Peki tüm bu araç gereçler olmadan bir kaçış oyunu tasarlamak mümkün mü? Çocukların şifreler çözdüğü, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği ve aynı zamanda öğrendiklerini pekiştirdiği, hatta yeni bir şeyler öğrendiği oyunlar; sadece kağıt ve teknoloji yardımıyla tasarlanabilir mi? Evet, tasarlanabilir. Kağıt üzerinde yaratılan bir oyun hayal edin. Bu oyunda her bir kağıtta çocukların cevaplaması gereken ilginç sorular, bulmaları gereken şifreler, çözmeleri gereken bulmacalar olduğunu ve bu sürecin akademik bir çıktısının olduğunu düşünün. Çocuklar aslında fark etmeden kazanım odaklı bazı soruları cevaplıyor, şifrelere ulaşıyor, tabletlerinden Google Forms ile hazırlanan bölümlere şifrelerini giriyor ve bir bölümden diğerine geçerek keyifle bir oyunu tamamlıyorlar.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise, Öğretmen
Dil eğitimi, Düşünme becerileri, Paydaş katılımı ve işbirliği

Ekip Arkadaşım Ailem
Tuğba Harmankaya (tugbaharmankaya@gmail.com) – Nadaslık İlkokulu

Aile, geri dönüşüm, ahşap ve oyun bu projenin dört ana temel parçasıdır. Projede, öğrencilerin bulundukları gelişim düzeylerine dair velileri bilgilendirmek, aileler arasında ve köy halkı arasında kaliteli zaman geçirmelerine bir fırsat oluşturmak, aile içi iletişimi arttırmak, geri dönüşüm bilinci ile eğlenerek öğrenebildikleri hem okul içi hem okul dışı ortamlar sunmak amaçlanıyor. Devlet okullarına yapılan sıra ve masalardan bir çok ahşap parçasının arttığı öğrenilmiştir. Artan ahşaplarla 9 takım zekâ oyunu tasarlanır. Tasarlanan oyunlar ile il merkezine 23 km. uzaklıktaki bir köy okulundaki öğrenci velilerine beş hafta boyunca zekâ oyunları eğitimi verilir. Velilerden öğrendikleri oyunları hem kendi çocuklarına hem de bir başka yetişkine öğretmeleri istenir. Proje sonunda ailedeki tüm bireylerin bu oyunları oynamaya başladığı, misafir gidilen evlerde oyunların öncelikle tercih edildiği, aile bireyleri arasındaki etkileşimin olumlu yönde arttığı ve ebeveynlerin diğer çocuklarla iletişiminde olumlu yönde değişiklikler olduğu gözlenmiştir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları
Düşünme becerileri, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

Ellerimdeki Kelimeler
Yeşim Çiftçi (ynarman35@gmail.com) – Erdemir İlkokulu

Uygulama, Türk İşaret Dili Temel Kavramlar ve parmak alfabesinin öğretilmesi sürecini kapsar. MEB’in Türk İşaret Dili Sözlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan (1, 2, ve 3. sınıflar için) etkinlik kitabındaki 1. sınıf düzeyi, örnek ders planlarında serbest etkinlikler ve Hayat Bilgisi derslerinde uygulanır. Öğrenci öğrendiklerini evde veliye anlatıp sürece veliyi de dahil eder. Haftalık toplantılarda velilerin öğrendiği işaretler uygulama yapılarak, işaretlerin doğruluğu kontrol edilir. Veli öğrendiklerini yakın çevresi ile paylaşarak uygulamanın yayılmasını sağlayabilir. Böylece, sınıfta öğrenilen bilgiler bir öğrenme zinciri oluşturarak süreçten etkilenen paydaş sayısını artırabilir. Her hafta uygulanan planlar, haftalık olarak değerlendirilir ve geri dönüt verilir. Uygulama süresince belirli gün ve haftalarda İstiklal Marşı, 2 adet şarkı işaret dili söylenir. 1 adet işaret dili ile kamu spotu oluşturulur. İşaret dili eğitmeni ve işitme engelli bir öğrenci sınıfa davet edilerek temel işaretlerle diyalog kurmaları sağlanır. Projenin haberi yerel basında yer alarak çevrede farkındalık yaratmıştır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları
Dil eğitimi, Özel eğitim, Sosyal duygusal beceriler

Fark Yaratan Beceriler Eğitimi
Deniz Hale Durakbaşı, Melda Akbaş – Ashoka Vakfı
Sezgin Vatansever – Öğretmen Akademisi Vakfı

Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitim Programı; okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini, çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı. Programda; öğretmenlerin hem kendi fark yaratan becerilerini geliştirmelerinin hem de çocuklarla bu becerileri sınıf içinde uygulamanın önemi ve pratik yolları üzerine içerikler bulunuyor. Eğitim içerikleri Ashoka Türkiye, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi, ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Göl Güven tarafından geliştirildi. Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliği ile uzaktan öğrenme programına dönüştürüldü. Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitim Programı; Fark Yaratan Sınıflar Eğitimine Giriş, Sosyal Duygusal Öğrenme; Empati/Duygu Okur Yazarlığı, Ekip Çalışması, Yaratıcı Problem Çözme, Liderlik ve Fark Yaratan Sınıflar için Olumlu Atmosfer başlıklı 7 ana modülden oluşuyor. Fark Yaratan Beceriler modüllerinden sonra her beceriyi sınıf ortamına taşımaya yönelik uygulama örnekleri, Fark Yaratan Sınıflar platformundan seçildi ve eğitimin desteklenmesi hedeflendi.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları
Meslekî ve teknik eğitim, Öğretmen gelişimi, Sosyal duygusal beceriler

Farkındayım Farklısın
Nilgün Değirmen, Seda Ahu Açıkbaş – FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu

Bu proje ile matematik alanında farklı hazır bulunuşluklara, ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine sahip öğrencilere ulaşabilmek için farklılaştırılmış eğitim örnekleri tasarlanır. 6. sınıflar düzeyinde oluşturulan dört farklı tasarım ile amaç, öğrencilerin problem çözmeye karşı olumsuz tutumlarını değiştirmek ve derse isteyerek katılmalarını sağlamaktır. Oyunlaştırılmış öğretim ortamları tasarlanarak problem çözme stratejilerinin kullanıldığı karikatür, oyun, reklam afişi, kayıp aranıyor posteri gibi ürünlerin oluşturulma ortamları yaratılır. Tasarımlarda, öğrencilere farklı zorluk düzeyindeki uygulamalardan istediğini seçme imkânı sunulur. Uygulama sürecinde ayrıca uzamsal zekâ gelişimi de desteklenir. Öz değerlendirmeler sonucunda farklılaştırılmış öğretim tasarımlarının öğrenmeler üzerinde olumlu yönde fark yarattığı gözlemlenmiştir. Farklı tasarım uygulamalarının, öğrencilere yaratıcılıklarını kullanma, grup çalışması, sunum yapma, akran değerlendirmesi konularında katkı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tüm ürünler sınıflarda ve koridorlarda sergilenebilir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Fen ve matematik eğitimi, Öğretmen gelişimi

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.