Basın Bültenleri

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

Türkiye, 2016 itibariyle 2,8 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Bu bağlamda, Türkiyeli, mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı eğitim çerçevesi öneren “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı araştırma  raporu kamuoyuna sunuldu.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırmasının sonuç raporu ve araştırma bulgularına dayanarak hazırlanan politika önerileri yayımlandı.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in birlikte yürüttüğü “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırma raporu ve politika önerilerinin duyurulması için gerçekleştirilen basın toplantısında ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ve TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz söz aldı.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi

AÇEV ve ERG işbirliğinde hazırlanan bilgi notunda, Türkiye’de erken çocukluk eğitimine ilişkin güncel durum ele alınıyor ve her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl zorunlu ve nitelikli okul öncesi eğitim almasının önemine vurgu yapılıyor. Raporda, erken çocukluk eğitimi almanın bireylerin uzun vadede daha sağlıklı olmaları, eğitim sistemi içerisinde daha uzun süre yer almaları, akademik açıdan daha başarılı olmaları gibi getirileri istatistik verilerle desteklenerek paylaşılıyor. Bu bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan politika önerileri ise siyasetçilerin ve kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

13. Eğitimde İyi Örnekleri Konferansı

13. Eğitimde İyi Örnekleri Konferansı

13. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2 Nisan 2016 Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenecek ve 95 iyi örneğe ev sahipliği yapacak. ERG’nin kurucularından Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’nun anısına düzenlenecek konferansta bu yılın vurgusu “Bilim ve ERG” olarak belirlendi.

Eğitim İzleme Raporu 2014-15

Eğitim İzleme Raporu 2014-15

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın sekizincisini tamamladı. ERG raporda, özel okulları tercih eden öğrenci sayısının arttığına, eğitimdeki nitelik sorununun devam ettiğine ve sistemin eşitsizlikleri gideremediğine dikkat çekiyor.

Bana Mesleğini Söyle, Sana Cinsiyetini Söyleyeyim!

Bana Mesleğini Söyle, Sana Cinsiyetini Söyleyeyim!

Eğitim Reformu Girişimi, Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle, mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisini araştırdı. Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıklı rapora göre Türkiye’de mesleki eğitim toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiriyor.

Eğitim İzleme Raporu 2013 Özet Değerlendirmesi

Eğitim İzleme Raporu 2013 Özet Değerlendirmesi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın yedincisini tamamladı. ERG raporda, erken çocukluk eğitimi, eğitimin ve öğretmen niteliğinin artırılması, eşitsizliğin giderilmesi yönünde ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekiyor.

Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde Eşitlik Şart

Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde Eşitlik Şart

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yayımladığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporunda, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor.

FATİH’in Başarısı Eğitim ve İçeriğe Odaklanılmasına Bağlı

FATİH’in Başarısı Eğitim ve İçeriğe Odaklanılmasına Bağlı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’ni (FATİH) değerlendirdiği “FATİH Projesi Eğitimde Fırsat İçin Bir Dönüşüm Olabilir Mi? Politika Analizi ve Önerileri” başlıklı politika raporunu yayımladı. Rapor, FATİH’in öğrencilere en iyi öğrenme çıktılarını verebilmesi için; projenin öğretmen ve öğrenci deneyimlerinden sürekli beslenmesi, geri bildirimlere açık olması, şeffaf yönetişim, bağımsız izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.