İstanbul

Eğitimdeki Çocuk Sayısı (3 Yaş)

0

Türkiye Sıralaması

0

Nasıl Hesapladık?

5 yaşındaki yaklaşık kaç çocuğun eğitim dışında olduğunu gösteren sayı, 5 yaşta yaşa göre net okullulaşma oranının ildeki 5 yaş çocuk nüfusuyla çarpıp 100’e bölünmesiyle hesaplanıyor.

Eğitimdeki Çocuk Sayısı (3 Yaş)

On Birinci Kalkınma Planı’nda 5 yaşa göre net okullulaşma oranının 2023’te %100’e ulaşması hedefleniyor. İstanbul’da bu oran 2021 yılı verilerine göre %44,1’dir. Bu oran, 5 yaşındaki eğitim dışındaki çocukların sayısının hesaplanmasında da kullanılıyor. Buna göre İstanbul’da 5 yaşta eğitim dışındaki çocuk sayısı yaklaşık 131.550’dir. Bu çocukların %50,4’ü oğlan, %49,6’sı kız çocuktur.

  • Sözlük
  • Kaynaklar
  • Yaşa Göre Net Okullaşma Oranı

Öğrencinin ait olduğu eğitim kademesine (öğrenim türüne) bakılmaksızın, ilgili yaşta bulunan toplam öğrencilerin, ilgili yaştaki toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilir. İlgili yaşta eğitimde olan çocuk oranını gösterir.

Eğitim İzleme Raporu 2021: Öğrenciler ve Eğitime Erişim

ERG olarak 2008’den bu yana eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izliyor, değerlendirmelerimizi Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla paylaşıyoruz. Öğrenciler ve Eğitime Erişim, Eğitim İzleme Raporu 2021’in üçüncü dosyası. 

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğrenciler ve Eğitime Erişim

Eğitim alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2020’nin “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” başlıklı dosyası tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durumu ele alıyor.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.