Eğitimde İyi Örnekler Sunumları-6

Farklılaştırma İle Üç Boyutlu Deyimler
Ecem Yücetepe (ecemyucetepe@gmail.com) – Özel Üsküdar SEV Ortaokulu
Aslı Demirci – Özel SEV Üsküdar ilköğretim Okulu

Öğrencilerin resfebe yöntemi ile resmedilen deyimleri tahmin etmeleri sağlanarak derse giriş yapılır. Sonra, öğrenciler hazırbulunuşluklarına göre şekil kartları kullanılarak gruplara ayrılır. Her gruba, grubun düzeyine uygun olacak şekilde deyim görselleri verilir, gruplardan deyimi ve anlamını tahmin etmeleri istenir. Gruplardan, öğretmen tarafından verilen deyimi resmederek deyim kartı oluşturmaları ve oluşturulan kartı sunmaları istenir. Hazırbulunuşluklarına göre numara kartları ile gruplara ayrılan öğrencilerden kendilerine verilen karışık kelime kartlarından anlamlı bir deyim oluşturacak şekilde birleştirerek deyimleri bulmaları, anlamları ile birlikte verilen forma kaydetmeleri istenir. Daha önceden sınıfın belirli yerlerine deyimlerin anlamlarını içeren kartlar yapıştırılır ve gruplardan kendi deyimlerine uygun olanı bulmaları istenir. Sınıf içerisinde yapılan tüm grup çalışmalarında kullanılan deyimler ve anlamları, tasarlanan Üç Boyutlu Deyimler materyali ile kontrol edilir. Öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarına olanak tanımak için deyimler çalışma kâğıtlarını doldurmaları sağlanır. Süreci ve kendilerini değerlendirmeleri için dart öz değerlendirme aracı kullanılır.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul
Dil eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Gölge Meslektaş
Hüseyin Tunç (tunchuseyin@hotmail.com), Gülden Kurt – Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel Anadolu Lisesi

Proje anket uygulamasıyla başlar. Öğrencilere uygulanan anketle birlikte çalışma yapılacak meslekler belirlenir. Paydaşların belirlenmesi için velilerle ve okul dışındaki meslek mensuplarından destek almak amacıyla kurum, iş yerleri ve üniversite ile işbirliği yapılabilir. Meslek mensubundan beklenenlerle gerekli bilgilendirmeler yapılarak eşleştirmeler gerçekleştirilir. Uygulamada nelere dikkat edileceği konusunda bilgilendirmeler yapılır. Doldurulacak değerlendirme formu ve röportaj sorularının olduğu formlar öğrencilere ve meslek mensuplarına teslim edilir. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Gölge Meslektaş uygulaması gününde, iletişim ve paylaşım amacıyla öğrenci ve meslek mensuplarından oluşan sosyal medya grubu oluşturuldu. Gün içinde akış ve yapılan çalışmalar ve formların doldurulması ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Çalışma sonunda öğrencilerden ve meslek mensuplarından alınan sözlü ve yazılı değerlendirmeler bir rapor haline dönüştürüldü. Uygulamanın verimliliği, sürecin değerlendirilmesi ve aksayan yönlerin gözden geçirilmesi ile önümüzdeki yıl için alınacak önlemler belirlendi.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Lise
Ölçme-değerlendirme, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

Görme Engelli Öğrencimizle Öğrenme Yolculuğu
Erim Koçyiğit (erimkocyigit@gmail.com) – T.V. Özel Şişli Terakki Fen Lisesi
Seda Aydın Elmas – T.V. Özel Şişli Terakki Ortaokulu
Sonnur Özel – T.V. Özel Şişli Terakki Tepeören İlkokulu

Engelli bireylerin eğitim haklarından yararlanabilmesi için kademeler arası geçiş sınavlarında (Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı) adayların sahip oldukları bilgi ve becerilerin engel durumlarından bağımsız olarak ölçülebilmesi önemlidir. Engelli bireylerin bu tür sınav uygulamalarında yaşadıkları sorunlar, bu öğrencilerin önlerinde yeni engeller oluşturmaktadır. Bu engellerin ortadan kaldırılması ya da en azından azaltılabilmesi, uygulanan ölçme değerlendirme aracının ve uygulama ortamının onun gereksinimleri doğrultusunda düzenlenmesi, uygulamada ona destek olan kişilerin bu konudaki eğitim, deneyim ve farkındalıkları önem kazanmaktadır. Bu noktalardan hareketle 11. sınıfta öğrenim görmekte olan görme engelli öğrenciyle birlikte bir yolculuğa çıkılmıştır. Öğrencinin üniversite sınavı hazırlık sürecindeki gereksinimlerini belirlemek, uygulanan ölçme değerlendirme araçlarında ve uygulama şeklinde gerekli düzenlemeleri yapmak, uygulamada görev alan öğretmenlerin ve diğer paydaşların bu konudaki farkındalıklarını artırmak hedeflenmiştir.

Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen
Ölçme-değerlendirme, Özel eğitim

Hayallerimize El-At
Tolga Karaman (tolga.karaman@tinkturkiye.com) – Teknoloji ve İnsan Kolejleri

Hayallerimize El-At projesi ile evlerde ve iş yerlerinde bulunan, elektronik atık kategorisinde değerlendirilen bilgisayarların ve cihazların Cisco Netaced sistemi üzerinden, online IT Essentials eğitimi almış lise kademesindeki öğrenciler ile temel bakım ve onarımlarını gerçekleştirilir. Bilgisayar çalışır hale getirilerek, bilgisayara erişim imkânı olmayan çocuklara ulaştırılıp eğitim sınıfları kurarak onlara teknoloji okuryazarlığı eğitimleri vermek ve kodlamayla tanıştırmak hedeflenir.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Lise, Öğretmen, Veli
Fiziksel ortamlar, Meslekî ve teknik eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği

İleri Dönüşüm Oyuncakçısı
Bengü Sarıkaya Taştan (bengusrky@gmail.com) – Atatürk İlkokulu

Gelişim bir bütündür ve birçok gelişim alanı nöbetleşe gerçekleşir. İlkokul döneminde çocuklar ailelerinden kopup dışarıda da bir dünya ile karşılaşırlar. Başka insanlarla ve onların meslekleri ile tanışırlar. Uygulamada, şehirin mesleklerinde uzmanlaşmış meslek erbabları ile öğrenciler, ilin tarihi ve kültürel mekanlarına seyyar atölyeler kurarak bir araya getirildi. 2023 Eğitim Vizyonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan atölyelerin de temeli atılmış oldu. Atölyelerde bir araya gelen meslek erbabları ile öğrenciler atık malzemelerden oyuncak yaparken aynı zamanda meslekler hakkında sohbet ettiler. Bu etkinliklerden edinilen bilgi, beceri ve tutumları diğer öğrencilere aktarmak amacıyla, ilin diğer öğrencileri ile proje ekibinde olan öğrenciler bir araya getirildi. Kampanya ile toplanmış olan atıklardan oyuncak yapan öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri diğer öğrencilere aktardılar. Böylece, projenin kitlesi genişletilerek projenin yaygınlaşması sağlandı. Projenin öğrencilerde atıkların çöp olmadığına dair farkındalık oluşturduğu, şehrin tarihi-ķültürel mekanlarını ve meslekleri tanıma, tanıtma fırsatları sunduğu görüldü.

Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması
Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Veli
Meslekî ve teknik eğitim, Paydaş katılımı ve işbirliği, Sosyal duygusal beceriler

The event is finished.

Yorum Yapın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.