Bursa Yerel Buluşması İptal Edildi

28 Mayıs Dünya Oyun Günü’nde düzenlemeyi planladığımız Eğitimde İyi Örnekler: Bursa Yerel Buluşması’nı, Bursa Valiliği’nin 26 Mayıs 2022 tarihinde aldığı, il genelindeki etkinlikleri yasaklayan kararı doğrultusunda iptal ettiğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Bursa’da şimdilik #GörevimizOyun diyemiyor olsak da ilham ve umut veren iyi örnekleri birlikte keşfedeceğimiz; nitelikli eğitimi birlikte düşünüp hayal edeceğimiz günün çok uzakta olmadığını ümit ediyoruz. 

Oyun arkadaşı olarak kalmaya devam etmeyi diliyor, sizleri 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda keşfettiğimiz iyi örneklerin sunumlarını ve yepyeni içgörüler kazandığımız panelleri izlemek için ERG YouTube kanalına bekliyoruz.

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Bursa Yerel Buluşması Başladı 🎉

Buluşma programına aşağıdan ulaşabilir, detayları üzerlerine tıklayarak görebilirsiniz. Buluşmaya katılmak için yandaki formu doldurmanız gerekli. Formu doldurup, aşağıdaki butonla çevrenize yaygınlaştırabilirsiniz.

Program

Mayıs 2022
Etkinlik bulunamadı!

İzleyici Kayıt Formu

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Türkiye’de yer ve koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekler var. Eğitimin gelişimi için ihtiyaç duyulan güç öğretmenlerde; yeter ki fark edilsinler, fikirlerinin paylaşılması ve yaygınlaşması için platformlar yaratılsın.

Eğitim Reformu Girişimi tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), işlerini nasıl daha iyi yapacaklarını düşünerek pek çok çocuğun dünyasını değiştiren öğretmenlerin çalışmalarını görünür kılıyor. Fikirler, uygulamalar ve materyaller konferansa katılan binlerce eğitimciye ilham oluyor, okuldan okula, ilden ile yayılıyor.

Bu anlamıyla, bir konferanstan daha fazlasını sunan İÖK, oturumların yanı sıra atölye çalışmaları, film gösterimleri, sergiler, sivil toplum kuruluşlarının ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinin eğitim alanındaki projelerini tanıttıkları köşeler de barındırıyor. Bu anlamıyla, Türkiye eğitim sisteminde yenilikçiliğin ve işbirliğinin kutlandığı bir festival atmosferini taşıyor.

Eğitim Reformu Girişimi, konferanslarda sunulan iyi örneklerin daha çok yaygınlaşması ve farklı paydaşlara ulaşabilmesi için Türkiye’nin çeşitli illerinde yerel buluşmalar gerçekleştirir. Ana konferansta sunulan iyi örnekler arasından seçilenler ve gidilen illerden derlenen iyi örnekler buluşturularak farklı illerdeki meslektaşlar arasında diyalog ve deneyim paylaşımı için ortam yaratılır. İl millî eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde gerçekleşen yerel buluşmalarda bugüne kadar 42 ilde 9 binin üzerinde katılımcı ağırlandı.

18. İÖK Teması Görevimiz: Oyun 🧩

Oyun hem çocuklar hem de yetişkinler için yaşamın bir provası, aynası, kendisi. Yalnızca çocuklar için değil, her yaştaki insan için önemli. Yaşamı oyunla öğreniyor, öğretiyor, kolaylaştırıyor; oyunlarda paylaşıyor, dönüşüyor, hayal ediyoruz… İÖK’ün 18. yaşını kutlarken, büyüdükçe oyundan kopmamaya söz veriyoruz ve sizi yaşam boyu devam edecek bir göreve çağırıyoruz.
18. İÖK’ün teması Görevimiz: Oyun!

Oyun oynamayı bıraktığımız gün öğrenmeyi de bırakırız. (William Glasser)

#Görevimiz: Oyun

Konferanstan İyi Örnekler

 • I Care (Ben Önemsiyorum) Projesi
 • Matematikle Sadeleş ve Derinleş
 • ÇOKÖ- Çocuk Köyde Projesi
 • Su Elçileri Kulübü Görevde
 • Yaşam Şapkaları Atölyesi
 • Yeteneğim Saklı Kalmasın!
 • S. Nur Ergün

 • Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması
  Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması

 • İlkokul, Ortaokul

 • Öğretmen gelişimi, Sosyal duygusal beceriler, Teknoloji ve dijital okuryazarlık

İlkokul öğrencileri (6-11 yaş) ile gerçekleştirilen ve Romanya, İtalya ve Türkiye’den 24 öğretmenin yer aldığı projede, teknolojik gelişmelerin eğitim ortamına entegrasyonu üzerine kurulmuş modeller arasında yer alan SAMR Modeli uygulandı. Model uygulamasında öğrencilerin kitap okuma becerilerini desteklemek ve medya okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmak için üç farklı konuda kitap seçildi. Öğrencilerde en çok geliştirilmek istenen 3 kitap konusu öğretmenler tarafından yapılan anket ile belirlendi ve doğa sevgisi, düşünme becerileri ve sağlıklı beslenme konuları en çok oy alan kitap konuları oldu.

Her ay bir kitap SAMR Modeli aracılığı ile okunarak öğrencilerin hem kitap ile ilgili kazanımları hem de 21. yüzyıl dijital becerileri geliştirildi. Çalışmalar müfredata da entegre edildi ve farklı öğretim metotları da kullanılarak öğrencilerde bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesi sağlandı. Röportaj, araştırma, bilgi toplama, poster hazırlama, sunma, sanatsal faaliyetlere de yer verilen ve Eylül 2019-Ocak 2020 arasında yürütülen proje dijital ölçme araçları ile değerlendirildi.

 • Banu Karabay Koçyiğit

 • Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • İlkokul, Ortaokul

 • Düşünme becerileri, Fen ve matematik eğitimi, Ölçme-değerlendirme

Çalışma ilkokul matematik dersinde özellikle sayılar, dört işlem ve problem çözme öğrenme alanlarında düşünme becerilerine yönelik sınıf içi uygulamaları ve ödevleri içeriyor. İçerik öğrencilere sayı hissini pekiştirme, temel kavram ve ilkeleri somut materyallerle uygulama, gerçek yaşama dayalı problem durumlarında matematiği kullanma, olası yanıtlar üretebilme, birden fazla değişkenin olduğu durumlarda akıl yürütme, verilere dayalı karar verme ve kararını nedeniyle açıklama, ölçüte dayalı tahminde bulunabilme açılarından gelişim fırsatı veriyor. Çalışmaların farklı disiplinlerle bağlantılı olmasına, eğlenceli oyunlar, yaratıcılık ya da aile iletişimi gerektiren görevler içermesine önem verilen projede, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum sahibi olmaları hedeflendi Sınıf içinde öğrencilerin uygulama deneyimleri ve farklı çözüm yolları paylaşıldı; farklı tahminleri, kararları ve görüşleri gerekçeleriyle ele alındı ve belirsiz durumlarda olasılıklı düşünme ortamı yaratıldı. Yıl boyunca yapılan öğretmen gözlemleri ve öğrenci anket sonuçları, çalışmaların olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

 • Tuğçe Çapık

 • Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Özel eğitim, Öğretmen, Veli, Okul çalışanları

 • Düşünme becerileri, Sanat eğitimi, Sosyal duygusal beceriler

Bu eTwinning projesi, özellikle köy okullarında bulunan öğrencilerin teknolojik alt yapı eksiklikleri nedeniyle uzaktan eğitim sürecine aktif katılım sağlayamamalarına yönelik bir çözüm arayışı ve uzaktan eğitim sürecinde MEB’in var olan programını desteklemek amacıyla geliştirildi. Proje kapsamında farklı bölgelerden gönüllü 9 öğretmen, 1 çizer ve 1 ölçme değerlendirme uzmanı Millî Eğitim Bakanlığı müfredatını temel alarak “ÇOKÖ” dergisini tasarladı. Dergi basılı olarak Diyarbakır, Samsun, Muş, Şanlıurfa, Çorum, Erzurum, Tokat, Van, Balıkesir ve Batman’daki öğrencilerin köylerine kargo veya öğretmen, muhtar, servis şoförleri ve imamlar aracılığıyla ulaştırıldı. Derginin websitesi, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden talep formları aracılığıyla da dijital olarak paylaşılmaya devam ediyor. Projede erişilen okur sayısı 50 bini geçti ve 81 şehre erişim sağlandı.

 • Ezel Tuna

 • Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • Okulöncesi

 • Düşünme becerileri, Erken çocukluk eğitimi, Paydaş katılımı ve işbirliği

Proje yolculuğuna Şubat 2019’da Hacettepe Üniversitesi’nin TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamındaki öğretmenlere yönelik Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE) faaliyetine başvuru yapılmasıyla başlandı ve Nisan-Mayıs 2019’da projenin çevrimiçi eğitimleri, Haziran-Temmuz 2019’da da yüz yüze eğitimleri tamamlandı. Bu eğitimlerin kazanımları sayesinde eTwinning platformuna, küresel iklim değişikliğine önemli bir yeri olan su üzerine bir proje kaydedildi. 

Farklı illerden 10 ve Polonya’dan bir paydaşın yer aldığı proje kapsamında 9 ay boyunca öğrenciler, yerel yönetimler ve STK’lar ile işbirliği yapılarak suyun önemi hakkında farkındalık artırıcı çeşitli broşürler, e-kitaplar ve kamu spotu hazırlandı, okul içi farklı çalışmalar yürütüldü.

 • Muhammet Ali Mert

 • Sınıf dışı etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • Öğretmen

 • Öğretmen gelişimi, Sosyal bilimler, Sosyal duygusal beceriler

Pandemi dönemi ve sonrasında öğretmenlerin okula uyumunu kolaylaştırmayı ve iyi olma hallerini desteklemek amacıyla yürütülen atölye iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturumda öğretmenlerin pandemi dönemindeki yaşantı ve deneyimlerine odaklanılarak bu sürece yönelik duygu paylaşımları aracılığıyla okula uyumla ilgili ihtiyaçları ele alındı. İkinci oturumda ise öğretmenlerin öğrenci ihtiyaçlarını anlamalarına, okul atmosferini iyileştirici çalışmalara, okul ve sınıfta uygulanabilecek etkinlik ve eylem planları hazırlamalarına odaklanıldı. Paylaşım odaklı olan atölyede yaratıcı drama, role-play, oyun, oyunlaştırma, kendine yardım yöntemleri (Basic PH), nefes egzersizleri, dışavurum, dışsallaştırma, küçük grup çalışmaları gibi yöntem ve tekniklerden yararlanıldı. Atölye psikolojik danışmanlara yönelik, tek oturum ve 180 dakikalık uygulayıcı eğitimi ve tüm kademe ve branştaki öğretmenlere yönelik iki oturum ve toplam 240 dakikalık öğretmen eğitimi olarak tasarlandı.

 • Nuray Eran Türedi

 • Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • Okulöncesi, Veli

 • Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi, Sanat eğitimi

2019-2021 eğitim-öğretim yıllarında yürütülen proje kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimdeki etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak halı dokuma, mutfak, organik tarım, sportif etkinlik, STEM etkinlikleri planlandı. Okulöncesi öğretmenleri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak, anaokulunda kayıt altında bulunan 3-6 yaş arası çocuklarla, bu çocukların tüm gelişim alanlarına odaklanarak gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen projede ön test-son test modeli ile gözlem, görüşme ve anket gibi teknikler kullanıldı. Proje sonucunda, çocukların beş duyu organlarını aktif kullanması, keşfederek yaşayarak öğrenmelerinin desteklenmesi, doğayla daha fazla iç içe olmaları sağlanarak, merak duyguları ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi, çocukların daha aktif ve hareket halinde olmalarının fiziksel gelişimlerine katkısı vurgulandı.

 • Nuray Eran Türedi

 • Sınıf içi etkinlik/öğretim uygulaması, Uzaktan eğitim

 • Okulöncesi, Veli

 • Erken çocukluk eğitimi, Fen ve matematik eğitimi, Sanat eğitimi

2019-2021 eğitim-öğretim yıllarında yürütülen proje kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimdeki etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak halı dokuma, mutfak, organik tarım, sportif etkinlik, STEM etkinlikleri planlandı. Okulöncesi öğretmenleri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak, anaokulunda kayıt altında bulunan 3-6 yaş arası çocuklarla, bu çocukların tüm gelişim alanlarına odaklanarak gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen projede ön test-son test modeli ile gözlem, görüşme ve anket gibi teknikler kullanıldı. Proje sonucunda, çocukların beş duyu organlarını aktif kullanması, keşfederek yaşayarak öğrenmelerinin desteklenmesi, doğayla daha fazla iç içe olmaları sağlanarak, merak duyguları ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi, çocukların daha aktif ve hareket halinde olmalarının fiziksel gelişimlerine katkısı vurgulandı.

Bursa Yerel Buluşması Dijital Kitapçığı

Get this amazing deal of free eBook for any Business books from The Woman In Lead and win an amazing prize! aliqua. Ut enim ad minim veniam

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.