Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından birinin veri okuryazarlığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak amacıyla, 12-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Friedrich Naumann Vakfı’nın (FNF)desteğiyle Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nu düzenledik.

Eğitim Reformu Girişimi olarak, her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitime erişime yönelik çalışmalarımızla veriye dayalı politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2008’den bu yana ERG Eğitim Gözlemevi ekibinin hazırlamış olduğu Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitimle ilgili belirli göstergeleri eğitim izleme göstergelerine dönüştürüyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu düşündüğümüz veri okuryazarlığına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu, eğitim alanında çalışmaları bulunan 15 sivil toplum kuruluşundan 23 temsilciyi ağırladı. Yaz Okulu’na katılan STK’lar şunlardır: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DiERG), Hayata Destek Derneği, Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY Akademi), Kalkınma Atölyesi (KA), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Maya Vakfı, Öğretmen Ağı (ÖA), Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGM) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG).

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nda temel veri eğitimi, eğitim politikalarını izlemede kullanılan göstergeler, eğitim göstergelerinin nasıl geliştirilebileceği ve savunuculuk için ihtiyaçlar ele alındı. Katılımcılar, üç gün boyunca farklı alanlardan dokuz uzmanın katıldığı aşağıdaki oturumlara katıldılar:

Temel veri eğitimi
Eğitimde mülteci çocuklar
Veri ile savunuculuk
Göstergelerle Türkiye’de eğitimin durumu
Öğretmen politikaları
Özel eğitim
Eğitim ve çocuk hakları
Sosyal etki yönetimi
Sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi

Oturumlar dışında yaz okulunda grup çalışmaları da yapıldı. Katılımcılar çalışmak istedikleri alanlara göre şu konularda çalışma gruplarına ayrıldılar: mülteci çocuklar, öğretmen politikaları, özel eğitim ve sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi. Çalışma gruplarında önce alan uzmanı izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu. Eğitimde mülteci çocuklar çalışma grubunda bu paylaşım İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, öğretmen politikalarında ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, özel eğitimde Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı İdil Seda Ak, sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Politikaları Koordinatörü Yaprak Sarıışık tarafından yapıldı. Sunumların ardından, gruplar önce çalıştıkları alanda sık kullanılan iki göstergenin eğitim izleme ve değerlendirme çalışması için yeterliliği tartıştılar. Bu çalışmanın ardından gruplar alanla ilgili merak ettikleri konuları araştırmak için göstergeler tasarlamaya başladılar. Bu çalışma, yeni göstergeler için nelere ihtiyaç duyulduğunun konuşulmasıyla sona erdi.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.