Birçok meslek grubu için var olan “meslek kanunu”, eğitim paydaşlarının öğretmenler için yıllardır talep ettikleri ve bekledikleri bir gelişmeydi. Öğretmenlik Meslek Kanunu dokuz aydır yürürlükte.

Öğretmenlerin çalışma koşullarını, haklarını, görev ve sorumluluklarını belirlemesi beklenen kanun, kapsamının beklenenden sınırlı olması ve hazırlık sürecinin yeterince katılımcı ve şeffaf olmaması nedeniyle eleştirilmiş ve kanunla gelen yapısal değişikliklerin öğretmenleri nasıl etkileyeceği kamuoyunda geniş çapta tartışılmıştı.

ARKA PLAN’ın bu bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne yaklaşırken, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun fikritakibini yapıyor; kanunun getirdiği değişikliklerin öğretmenleri nasıl etkilediğini, onların görüşlerini derleyerek ele alıyoruz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ne Değişmişti? 

Öğretmenlik Meslek Kanunu, uzun yıllardır öğretmenlerin ve eğitim alanında çalışan sivil toplumun öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyordu. TEDMEM’in 30 ülkeden 73 yasal metni inceleyerek 2018 yılında hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu öneri metni, Türk Eğitim-Sen’in 12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlediği “Öğretmenlik Meslek Kanunu için İmza Kampanyası”, Şuurlu Öğretmenler Derneği ve Eğitimci İnisiyatifi Grubu’nun Ekim 2019’da yayımladığı “Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında Düşünceler” raporu ve Eğitim-Sen’in 2019 yılında düzenlediği “Eğitimde Dönüşüm, Vizyon Belgesi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu” paneli bu yoğun talebin göstergelerinden yalnızca birkaçı. Öyle ki, Öğretmenlik Meslek Kanunu Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından “60 Yıllık Özlem Sona Erdi” mesajı ile kamuoyuyla paylaşıldı. 

Kanunun belki de en dikkat çeken yönü, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olmak üzere dört basamaklı mesleki bir kariyer yolu sunması oldu. Kanunda kariyer basamakları ile ilgili belirtilen şartlar şöyle: 

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ne Değişmişti? 

Öğretmenlik Meslek Kanunu, uzun yıllardır öğretmenlerin ve eğitim alanında çalışan sivil toplumun öncelikli gündemlerinden birini oluşturuyordu. TEDMEM’in 30 ülkeden 73 yasal metni inceleyerek 2018 yılında hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu öneri metni, Türk Eğitim-Sen’in 12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlediği “Öğretmenlik Meslek Kanunu için İmza Kampanyası”, Şuurlu Öğretmenler Derneği ve Eğitimci İnisiyatifi Grubu’nun Ekim 2019’da yayımladığı “Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında Düşünceler” raporu ve Eğitim-Sen’in 2019 yılında düzenlediği “Eğitimde Dönüşüm, Vizyon Belgesi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu” paneli bu yoğun talebin göstergelerinden yalnızca birkaçı. Öyle ki, Öğretmenlik Meslek Kanunu Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından “60 Yıllık Özlem Sona Erdi” mesajı ile kamuoyuyla paylaşıldı. 

Kanunun belki de en dikkat çeken yönü, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olmak üzere dört basamaklı mesleki bir kariyer yolu sunması oldu. Kanunda kariyer basamakları ile ilgili belirtilen şartlar şöyle: 

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.