ERG Eğitim Laboratuvarı birimimizin içerik ortaklığıyla, Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından hayata geçirilen 21. Yüzyılda Tasarımcı Öğretmen Eğitimi, teknolojinin eğitime etkin şekilde entegre edilmesi ve öğrencilerin hedeflenen noktaya ulaştırılması için rehber olmayı amaçlıyor.

Günlük rutinleri değiştirmek, yeniyi denemek, öğrencilerin derse ilgisini artırmak, öğrencileri geleceğe hazırlamanın yollarını bulmak, teknolojinin iyi uygulandığı sınıf örneklerini incelemek, kendi öğrenme ortamınızı yeniden tasarlamak, son teknolojileri ve trendleri yakından takip ederek uygulamak, sınıfı 21. yüzyılın sınıfına dönüştürmek ve kendi öğrenmelerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek… Günümüz dünyasında hızlı değişen trendler, yaklaşımlar ve araçları takip etmek, eğitimlerde uygulamak 21. yüzyılda öğretmen olmanın getirdiği zorluklar arasında yer alıyor.

Tasarımcı öğretmen teknoloji, pedagoji ve alan bilgisine sahip olan ve bu üç bilgiyi harmanlayarak kullanabilen öğretmenleri tanımlar. Eğitim, yenilikçi yöntemleri ve teknolojileri kullanarak öğretim tasarımını Understanding by Design (UbD) çerçevesine bağlı kalarak derinleştiriyor. 

Sunum ve interaktif etkinlikler, grup çalışmaları ile örnek planlar incelenerek  tartışmalar eşliğinde yürütülecek olan programda katılımcılar teknoloji entegrasyonu içeren bir ders/ünite planı oluşturabilecek ve içeriklerini geliştirmeye başlayacak. UbD (Understanding by Design) çerçevesine dayanan ders/ünite planlama rehberi ile teknolojileri derslerine entegre edecekleri bir öğrenme ortamını tasarlayacak.

Understanding by Design (UbD) Nedir?

Understanding by Design (UbD), hem öğretmenler tarafından yaklaşık 20 yıldır aktif olarak kullanılması hem de öğretim ve öğrenme kuram ve yaklaşımlarına dayanması açısından öğretmenlerin ihtiyacına cevap veren bir öğretim tasarımı modelidir. Ayrıca teknolojiyi sınıfa entegre etmek ve onun etkili olarak kullanılmasını sağlamak için UbD etkili bir yol göstericidir. UbD, bir model olmasının yanında bir yaklaşımı da içinde barındırıyor. UbD’yi geleneksel öğretim tasarımı modellerinden ayıran en temel özellik, “geriden tasarım”ı ilke edinmesidir. Geriden tasarımın en önemli noktası ise; öğrencilerin ulaşabileceği hedefleri koymak, bu hedeflere ulaştıklarını gösteren kanıtları belirlemek ve etkinlikleri de bu doğrultuda planlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Yeri

Eğitim canlı sanal sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.
Katılımcılar uygulama sırasında teknoloji entegre edilen etkinlikler yer alması sebebiyle temel bilgisayar becerilerine sahip olmalıdır.
Katılımcılar eğitime bilgisayar ile birlikte katılım göstermelidir. Eğitim sırasında Google Drive kullanılacaktır. Tüm kullanıcıların Gmail hesaplarının olması gerekmektedir.

Eğitim Tarihleri

11 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
12 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
13 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
14 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
15 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
16 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00
18 MAYIS 2020 | 17:00 – 19:00

Kimler Katılmalı?

Devlet ve özel okulların her seviyesinden ve her branştan öğretmen ile yönetici ve öğretmen adayları katılabilir. Eğitimde deneyim süresi şartı yoktur.

Son Başvuru Tarihi: 3 Mayıs

Sık Sorulan Sorular

Öğrenme ortamı tasarımına odaklanan Tasarımcı Öğretmen programında öğrencilerinizin koyduğunuz hedeflere ulaşacağından nasıl emin olacağınızı ve bunu yaparken de teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde dersinize nasıl entegre edeceğinizi öğreneceksiniz. Tasarımcı Öğretmen eğitim programı yenilikçi yöntemleri ve teknolojileri kullanarak öğretim tasarımını Understanding by Design (UbD) çerçevesine bağlı kalarak derinleştiriyor. Bu eğitimde ayrıca öğretmenlerin hazırladığı örnek planlar, MEB kazanımları üzerine inşa edilmiş ders planları ve teknolojiyle zenginleştirilmiş örnek uygulamalar paylaşılacaktır.

Hızlı değişen trendler, yaklaşımlar ve araçları takip etmek ve uygulamak 21. yüzyıl öğretmeni olmanın getirdiği zorluklardan bazıları. Her gün yaptığınız şeyleri bırakmak ve yenisini denemek, öğrencilerinizin derse ilgisini artırmak, öğrencilerinizi 21. yüzyıla hazırlamanın yollarını bulmak, teknolojinin iyi uygulandığı sınıf örneklerini incelemek, kendi öğrenme ortamınızı yeniden tasarlamak, son teknolojileri ve trendleri yakından takip etmek ve uygulamak, sınıfınızı 21. yüzyıl sınıfına dönüştürmek ve kendi öğrenmelerine sahip çıkan öğrenciler yetiştirmek… 

 

Tasarımcı kimliğine sahip 21. yüzyılın öğretmenin bir yetkinliği de hem tasarıma uygun teknolojileri seçebilmek hem de bu teknolojileri verimli olarak kullanmaktır. Tasarımcı öğretmen bu yönüyle teknoloji, pedagoji ve alan bilgisine sahip olan ve bu üç bilgiyi harmanlayarak kullanabilen öğretmenleri tanımlar. 

 

Tasarımcı rolünde olan öğretmen, “Öğretim programını nasıl etkili hale getirebilirim ve onu derin anlama sağlama yolunda nasıl daha doğru kullanabilirim?” sorusuyla haşır neşirdir. Kafasının içinde bu soruya cevap arayan öğretmen stratejiler geliştirir, ihtiyaç analizi yapar, öğretim kuramlarını değerlendirir ve çalıştığı okulun beklentilerini göz önünde bulundurur. Yani sadece sınıfta ders anlatan ve öğretmenler/zümre odasında çalışan öğretmen, hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeni bir kimliğe bürünür. 

Bu programı benzerlerinden farklılaştıran, UbD öğretim tasarımı modelini yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojilerle harmanlayarak sunmasıdır.

1.Gün (6 saat)

  • Modül 1: Tasarımcı Öğretmen Olmak için Adım Adım:

Rahatlık çemberinden çıkıp profesyonel gelişimi için zaman ve emek harcayan öğretmenlerin yeni nesili daha yakından tanıması ve sınıfındaki öğrenme ortamını buna göre yeniden tasarlaması için öneriler bu modülde verilecek. Öğretmenlerin günümüzdeki teknolojik gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmak için hedeflerini yeniden gözden geçirmeleri için çalışmalar yapılacak. ISTE standartlarını müfredatlarına entegre etmeleri için stratejiler, iyi uygulama örnekleri paylaşılacak ve protokoller uygulanacak.

  • Modül 2: Teknolojiyle Sınıfınızı Dönüştürün:

Bu modülde öğretmenler, harmanlanmış öğrenme modelinden flipped classroom yaklaşımına, arttırılmış gerçeklik, dijital hikayecilik ve yeşil ekran uygulamaları gibi popüler trendlerin öğrenmedeki yerine kadar bir çok farklı eğitim yaklaşımını inceleme fırsatı yakalayacaklar. Öğretmenler popüler uygulamaları ve araçları kendi derslerinde kullanabilecekleri şekilde deneyimleyecekler.

 

2.Gün (6 saat)

 

  • Modül 3: Teknolojiyle Ders/Ünite Planlama:

İkinci modül sonunda öğretmenler teknoloji entegrasyonu içeren bir ders/ünite planı oluşturabilecekler ve içeriklerini geliştirmeye başlayacaklar. UbD (Understanding by Design) çerçevesine dayanan ders/ünite planlama rehberi ile teknolojileri derslerine entegre edecekleri bir öğrenme ortamını tasarlayacaklar.

 

  • Modül 4: 21. Yüzyıl Öğrenme Ortamı:

21.yüzyıl sınıf ortamı ve kültürünü nasıl yaratabileceği ile ilgili örnek senaryolar, öneriler ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Öğretmenler sınıf ortamlarında bu kültürü nasıl oluşturabilecekleriyle ilgili eylem planı hazırlayacaklar.

Programa devlet okulu ve özel okullardan, tüm seviyelerden ve branştan öğretmen, yönetici ve öğretmen adayları katılabilir. Deneyim süresi önemli değildir. Uygulama sırasında teknoloji entegre edilen etkinlikler yer aldığı için temel bilgisayar becerilerine sahip olmalıdır. Katılımcılar eğitime laptoplarıyla birlikte katılmak zorundadır.

Program dili Türkçe’dir. Türkçe kaynaklar paylaşılacaktır. 

Eğitimde sunum, interaktif etkinlikler ve grup çalışmaları yer alacaktır. Örnek planlar incelenecek ve tartışmalar yürütülecektir. Aynı zamanda öğretmenler teknoloji entegrasyonu içeren bir ders/ünite planı oluşturabilecekler ve içeriklerini geliştirmeye başlayacaklar. UbD (Understanding by Design) çerçevesine dayanan ders/ünite planlama rehberi ile teknolojileri derslerine entegre edecekleri bir öğrenme ortamını tasarlayacaklardır.

Eğitim sırasında Google Drive kullanılacaktır. Tüm kullanıcıların gmail hesaplarının olması gerekmektedir. 

Öğretmenler program sonunda UbD çerçevesine uygun teknoloji entegre edilmiş ders/ünite planı hazırlayacaklar.

Öğretmenler grup çalışmalarına ve etkinliklere katılacaklar.

20-30 kişi

Yok.