Eğitim ve Program Geliştirme

Eğitim ve Program Geliştirme Eğitim ve Program Geliştirme

Okul Liderliği Sertifika Programı

Tarih: 1-2-3 Mart, 15-16 Mart, 19-20 Nisan, 2-3-4 Mayıs 2019 (Toplam 10 Gün)

Saat: 09.00 – 16.30

Yer: Minerva Palas, Karaköy & Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kampüsü

Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından ERG içerik ortaklığıyla hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, okul yöneticilerinin ve yönetici adaylarının 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Program, okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı ile en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir içerik sunuyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Eğitim ve okul ile ilgili güncel tartışmalar ve geleceği belirleme potansiyeli olan eğilimler hakkında bilgi paylaşımlarının olduğu eğitimlerde; etkin bir eğitim lideri olmak için gereken; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Programda okul başarısının en kritik faktörü olan öğretmen ve çalışan kaynağının seçilmesi ve yeteneklerinin en etkin şekilde yönetilmesi için gerekenlerin yanı sıra, okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek.

Liderliğin önemli bir boyutu olan değişim yönetimi ile eğitim ve okul sistemlerinde meydana gelen değişim ve yeniliklerin verimli ve etkin biçimde yönetilmesi konusunda yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak; vizyon belirleme, karar verme, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim, yaratıcı problem çözme gibi konular aktarılacak.

Okul Liderliği Sertifika Programı İçeriği:

1. Modül: Okul ve Öğretim Programı Liderliği

2. Modül: Dönüştürücü Liderlik

3. Modül: Liderin İletişim Becerileri

4. Modül: Liderin İnsan ve Finans Kaynağı Yönetimi

 

Programın dili Türkçe olacaktır. Program dokümanları içinde İngilizce dokümanlar da yer almaktadır.


Eğitim Ortakları:

Begüm DilmenBurcu Aybat, Haşmet Savran, Salih Turhanlar, Sabiha Dulay,Özlem Rodoslu, Polat Doğru


Kimler Katılmalı?

Okul liderliği yetkinliklerini geliştirmek isteyen:

  • Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
  • Okul müdürleri
  • Okul müdür yardımcıları

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız.


         PDF İndir