Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından birinin veri okuryazarlığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak amacıyla, 12-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Friedrich Naumann Vakfı’nın (FNF) desteğiyle Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nu düzenledik.

Eğitim Reformu Girişimi olarak, her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitime erişime yönelik çalışmalarımızla veriye dayalı politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2008’den bu yana ERG Eğitim Gözlemevi ekibinin hazırlamış olduğu Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitimle ilgili belirli göstergeleri eğitim izleme göstergelerine dönüştürüyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu düşündüğümüz veri okuryazarlığına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu, eğitim alanında çalışmaları bulunan 15 sivil toplum kuruluşundan 23 temsilciyi ağırladı. Yaz Okulu’na katılan STK’lar şunlardır: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DiERG), Hayata Destek Derneği, Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY Akademi), Kalkınma Atölyesi (KA), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Maya Vakfı, Öğretmen Ağı (ÖA), Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGM) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG).
Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nda temel veri eğitimi, eğitim politikalarını izlemede kullanılan göstergeler, eğitim göstergelerinin nasıl geliştirilebileceği ve savunuculuk için ihtiyaçlar ele alındı. Katılımcılar, üç gün boyunca farklı alanlardan dokuz uzmanın katıldığı aşağıdaki oturumlara katıldılar:

Temel veri eğitimi

Göstergelerle Türkiye’de eğitimin durumu

Eğitim ve çocuk hakları

Eğitimde mülteci çocuklar

Öğretmen politikaları

Sosyal etki yönetimi

Veri ile savunuculuk

Özel eğitim

Sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi

Oturumlar dışında yaz okulunda grup çalışmaları da yapıldı. Katılımcılar çalışmak istedikleri alanlara göre şu konularda çalışma gruplarına ayrıldılar: mülteci çocuklar, öğretmen politikaları, özel eğitim ve sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi. Çalışma gruplarında önce alan uzmanı izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu. Eğitimde mülteci çocuklar çalışma grubunda bu paylaşım İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, öğretmen politikalarında ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, özel eğitimde Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı İdil Seda Ak, sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Politikaları Koordinatörü Yaprak Sarıışık tarafından yapıldı. Sunumların ardından, gruplar önce çalıştıkları alanda sık kullanılan iki göstergenin eğitim izleme ve değerlendirme çalışması için yeterliliği tartıştılar. Bu çalışmanın ardından gruplar alanla ilgili merak ettikleri konuları araştırmak için göstergeler tasarlamaya başladılar. Bu çalışma, yeni göstergeler için nelere ihtiyaç duyulduğunun konuşulmasıyla sona erdi.

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu Takvimi 

Etkinlik bulunamadı!

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Uzmanları 

  • Pınar Dağ

Akademisyen, Veri Okuryazarlığı Derneği, Açık Veri Gazeteciliği TR Kurucu Üyesi

 

Pınar Dağ
  • Seda Akço

Hümanist Büro

Avukat

 

 

 

Seda Akço
  • Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci

İBÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci
  • Yeliz Düşkün

Eğitim Reformu Girişimi

Politika Analisti

 

 

Yeliz Düşkün
  • İdil Seda Ak

Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı

 

 

 

İdil Seda Ak
  • Yaprak Sarıışık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Çocuk Politikaları Koordinatörü

 

Yaprak Sarıışık
  • Pınar İlkiz

Pikan

Pikan Ajans Kurucu Ortağı ve İletişim Geliştirme Direktörü

 

 

Pınar İlkiz
  • Agata Fortuna

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Proje ve Eğitim Sorumlusu

 

 

 

Agata Fortuna
  • Ayşegül Taşıtman

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Proje Uzmanı

 

 

 

Ayşegül Taşıtman

Eğitimlerde Yapılan Sunumlar

İdil Seda Ak – Özel Eğitim Sunumu
KUSİF – Veri ve Sosyal Etki Yönetimi Sunumu
Pınar İlkiz – Veri ve Savunuculuk Sunumu
Seda Akço – Eğitim ve Çocukları Sunumu
Yeliz Düşkün – Göstergelerle Türkiye’de Eğitimin Durumu Sunumu
Yeliz Düşkün – Öğretmen Politikaları Sunumu

Veri Okuryazarlığı ile İlgili Blog Yazıları

21. yüzyılın öğrenilmesi gereken temel pratiklerinden biri veri okuryazarlığı. Yani veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmek, soru sorabilmek, temel istatistiksel analizler yapabilmek… Veri devriminin yaşandığı çağımızda veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanabilen bireylere ihtiyaç artıyor. Veri erişilebilirliğinin ve okuryazarlığının tüm alanlarda olduğu gibi eğitimi izlemede ve eğitimin niteliğini artırmada etkisi var. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Dağ, veri okuryazarlığının ne anlama geldiğini, veri okuryazarı olmanın neden önemli olduğunu ERG Blog için yazdı.

Devamını oku →

21. yüzyılın öğrenilmesi gereken temel pratiklerinden biri veri okuryazarlığı. Yani veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmek, soru sorabilmek, temel istatistiksel analizler yapabilmek… Veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanabilen bireylere ihtiyaç artıyor. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Dağ, yazısının ikinci bölümünde dünyadan örneklerle açık veri kullanımının müfredata nasıl girdiğini, eğitim paydaşlarının veri okuryazarı olabileceğini ve Türkiye’nin bu konuda atması gereken adımları yazdı.

Devamını oku →

Katılımcıların Gözünden Yaz Okulu 

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu Destekçisi

ERG Eğitim Gözlemevi’nin Diğer Çalışmaları

Eğitim İzleme Raporları

Araştırma Raporları

Eğitim İzleme Bültenleri


         PDF İndir