Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Kamuoyu ile Şubat 2005’te paylaştığımız Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı çalışmamızda “din ve eğitimde değişimin ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları güdümüne gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını” amaçladığımızı ifade etmiştik. O çalışma kapsamında üzerinde hemfikir olduğumuz önemli bir ilke de “… Örgün eğitim içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminin devletin her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta durduğu bir laiklik anlayışı temeline oturtulması” idi.

Bundan hemen bir ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programını yayınladı.  Biz de, özellikle üzerinde hassasiyetle durduğumuz konularda kamu politikalarını sürekli izlemeye gayret eden bir kurum olarak yeni programı mercek altına almaya karar verdik.  Ortaöğretime devam eden çocuklarımızın zorunlu olarak okuduğu bu dersin yukarıda altını çizdiğimiz yaklaşım ve ilke doğrultusunda bir gelişme gösterip göstermediğini merak ediyorduk.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan tarafından gerçekleştirilen “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu” genel olarak bir iyileşmeye işaret ediyor. Ancak, program hazırlanırken farklı mezhep ve azınlıkların konuyla ilgili uzman temsilcilerinin de fikrinin alınmasının katılımcılık açısından olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.  Ayrıca, programın her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta olması için daha yol alınması gerekiyor.


         PDF İndir